Een indrukwekkende historische binnenstad. Gezellige havens met uitzicht op al die gevels met geschiedenis. En het grootste stadsstrand van Nederland op loopafstand. Je stapt met je bikini en handdoekje van de boot of uit je voordeur en je wandelt naar de vloedlijn. Of je brengt een bezoek aan een van de vele leuke horecagelegenheden die onze stad te bieden heeft en de verscheidenheid aan winkels. Maar er is ook veel voor verbetering vatbaar, daarom zijn we met inwoners en ondernemers gekomen tot een lijst van acties.

De actie agenda binnenstad en Waterfront. De Wethouders Arthur Helling, met onder meer economische zaken in zijn portefeuille en René Assendelft, met onder meer de binnenstad en haven in zijn portefeuille zijn intensief betrokken bij de acties. ‘Er zijn al jaren best wat kwesties die constant terugkomen’, aan het woord is wethouder Arthur Helling, ‘denk aan het afsluiten van de Roode Steen voor doorgaand verkeer of het terugdringen van het sluipverkeer in de haven.’ ‘Dat lijken snelle quick wins, maar in de praktijk toch lastig te realiseren’, vult wethouder René Assendelft aan, ‘je wil natuurlijk dat zoveel mogelijk inwoners en ondernemers achter deze besluiten staan. En meningen zijn nu eenmaal verdeeld.’

Hoe is het dan toch gelukt om maatregelen te nemen om verblijfskwaliteit van de Roode Steen te verbeteren?

Arthur Helling: ‘Vorig jaar zijn we letterlijk om tafel gegaan met betrokkenen uit de binnenstad. Je merkt dan dat parkeren en bereikbaar zijn pittige discussies oplevert, maar ook dat best veel betrokkenen het eens zijn met deze maatregelen. We hebben een van de mooiste historische pleinen in Nederland, waar we nu volop ruimte hebben gegeven aan terrassen. Het weren van de auto maakt dit plein zoveel prettiger om te verblijven en te wandelen.’

René Assendelft: ‘Tijdens die discussies kwam ook ter sprake dat het afsluiten van de Roode Steen een waterbedeffect veroorzaakt in de toename van het sluipverkeer in de haven. We kwamen tot de conclusie dat je niet het een kunt doen en het ander kunt laten. Daarom hebben we de Paardensteeg nu afgesloten voor doorgaand verkeer. Alleen bestemmingsverkeer mag hier nog rijden. Maar hoeveel sluipverkeer is er nu in de haven? De meningen hierover waren verdeeld, meten is weten en daarom doen we een voormeting en een nameting om te achterhalen hoeveel sluipverkeer er nu daadwerkelijk is.’

Blijven we in gesprek met de binnenstad?

René: ‘Jazeker. Door de gesprekken met de inwoners, culturele instellingen,  ondernemers en vastgoedeigenaren hebben we een actie agenda kunnen maken. De gemeente kan al die acties niet allemaal alleen tot stand brengen, veel moet in samenwerking. Om ervoor te zorgen dat dit ook gebeurt is er een Strategisch Actieteam opgericht.’

Arthur: ‘Dit team moet je eigenlijk zien als de kartrekker, maar ook de linking pin met alle betrokkenen. De horeca, vastgoed, inwoners, winkeliers, ambtenaren en de cultuurmakers zijn onderdeel van dit team. Zij zijn vervolgens verantwoordelijk om hun achterban, zoals OSH, HOC en Cultuur Hoorn te blijven informeren en betrekken. Ik zeg achterban bij gebrek aan een beter woord, want het is niet zo dat de hele binnenstad nu is verenigd in verschillende clubjes, maar alle betrokkenen weten wel wie ze kunnen aanspreken als lid van dit team.’

René: ‘We hebben ook behoorlijk wat ambities en acties, dus het is goed dat dit team er nu is.’

Kunnen jullie een aantal van die acties en ambities benoemen?

Arthur: ‘Jazeker. We hebben vier belangrijke doelen waar acties aan zijn verbonden. De binnenstad aantrekkelijker maken voor voetgangers en vergroenen is bijvoorbeeld onderdeel van het doel ‘Verblijfsklimaat verbeteren’ daardoor stimuleren we bezoekers. 

‘Het liefst bezoekers die langer verblijven, meer besteden en vaker terugkomen’ vult René aan. ‘Om dit te bereiken is een ander belangrijk doel om ons aanbod nog aantrekkelijker te maken, maar ook om de bedrijvigheid in de binnenstad te bevorderen.’

Arthur: ‘Om dat laatste te verbeteren werken we ook aan de leegstand. We kijken ook naar wat moet nou het kernwinkelgebied worden? We zijn met de ondernemers en vastgoedeigenaren in gesprek over elk straatprofiel. Waar gaan we wonen toestaan als een winkel verdwijnt? Welke straten worden de ‘rode loper’ voor het winkelend publiek?’

René: ‘Die rode loper moeten we doortrekken naar de haven en het stadsstrand. Een wandeling naar alle mooie plekken die onze stad te bieden heeft. Zo werken we ook aan nieuwe en duidelijke bewegwijzering en een parkeerverwijssysteem.’

‘Ja, we hebben genoeg parkeergelegenheid dichtbij de binnenstad, maar die moet je als bezoeker wel weten te vinden’ vult Arthur aan ‘of je nu in het Jeudje staat of bij schouwburg Het Park, je loopt zo de stad in.’

‘Of de haven’ aldus René, ‘eigenlijk gaan we teveel doen om op te noemen in dit interview. We zijn blij dat de gemeenteraad ook enthousiast is over onze ambitie om van de Hoornse binnenstad de mooiste huiskamer van Nederland te maken. Tijdens een wandeling met de raadsleden konden we goed duidelijk maken wat dat betekent en wat we precies waar gaan doen’.

Bent u geïnteresseerd in alle acties die op de agenda staan? De actie agenda binnenstad en Waterfront is te downloaden via Hoorn.nl/binnenstad