Huttendorp is een niet meer weg te denken evenement in Hoorn. In de zomervakantie genieten ruim 850 basisschoolkinderen, 185 vrijwilligers en 80 sponsoren vijf dagen lang, van een onvergetelijk timmeravontuur. Maar Huttendorp is meer dan dat. Kinderen en vrijwilligers leren samenwerken, ontmoeten nieuwe mensen, leren vaardigheden en ontdekken hun talenten en kwaliteiten. Het is een ervaring die je meeneemt voor de rest van je leven.

De organisatie bestaat uit een aantal kinderwerkers van Stichting Netwerk en vrijwilligers die betrokken zijn als bestuursleden. Ook zijn meerdere vrijwilligerswerkgroepen actief met het organiseren van activiteiten, het opbouwen en aankleden van het podium, het verzinnen van het verhaal en het werven van sponsoren. Tijdens het trainings weekend voorafgaand aan het evenement leren de vrijwilligers leren hoe ze met kinderen moeten omgaan, ontvangen ze een dansworkshop en hoe zij veilig een hut kunnen bouwen. Daarnaast wordt er gewerkt aan teambuilding door middel van een zeskamp. Er wordt rekening gehouden met kinderen die het thuis niet breed hebben of kinderen met een handicap. Iedereen moet namelijk mee kunnen doen. De maatschappelijke betrokkenheid is groot. Ruim 80 sponsoren zorgen ervoor dat dit evenement een onvergetelijk avontuur wordt voor alle kinderwerkers, vrijwilligers maar bovenal alle deelnemende kinderen.

Sponsor John van Bodegom & Zonen bv aan het woord…

“De voornaamste reden dat wij ons inzetten voor Huttendorp is dat ik zelf vroeger aan huttendorp heb meegedaan. Dat was het hoogtepunt van het jaar en dat gun ik ieder ander kind ook. Daarbij heb ik altijd hoop gehouden dat het huttendorp in Hoorn zou blijven bestaan, voor als ik ooit zelf kinderen zou mogen krijgen. Dat is dus gelukt, want inmiddels gaat onze dochter het laatste jaar in dat ze nog mee kan timmeren en misschien in de toekomst om te helpen als vrijwilliger. De prachtige verhalen die elk jaar worden verteld zorgen weer voor spanning en sensatie bij de kinderen en dat is prachtig om te zien.

Bovendien zie ik ook het belang van wat Stichting Netwerk doet met de jeugd als begeleiders, die zich inzetten voor de kinderen. Zij zijn de toekomst van het verenigingsleven doordat zij op jonge leeftijd sterke sociale vaardigheden ontwikkelen. Hier wordt wel de basis gelegd voor een goede samenleving. Het hele jaar door zie ik deze jongeren zich inzetten om het anderen naar de zin te maken en dat is zeer waardevol. Tenslotte; Je kunt nog zo’n grote kerel zijn, maar als je met de machine op vrijdagmiddag door de poort het terrein afrijdt en er staan 800 kinderen voor je te klappen en te juichen. Dan doet dat echt wel wat met je en dan weet je zeker….tot volgend jaar!”

Huttendorp Hoorn vindt plaats van 19 t/m 23 aug 2024. Wilt u meer weten over dit evenement of uw steentje bijdragen door middel van sponsoring? Neem dan contact op met Stefanie Strijker, kinderwerker bij Stichting Netwerk via s.strijker@netwerkhoorn.nl of bel naar 06-20752102.

www.huttendorphoorn.nl