Hoe gaat het nu eigenlijk met de ondernemers in Hoorn? En wat vinden zij van het ondernemersklimaat? Zien zij de toekomst positief tegemoet? Westfriese Zaken en marktonderzoekbureau CG Selecties vroegen het de Hoornse ondernemers.

De ondernemers is gevraagd hoe de huidige zaken ervoor staan, hoe de zaken gaan ten opzichte van voorgaande jaren en wat de verwachting is voor de komende jaren. De ondernemers lijken tevreden, aldus het onderzoek van CG Selecties. Bij 74% gaan de zaken zoals verwacht, 53% draait zelfs beter dan voorgaande jaren. Bij 19% gaan de zaken minder goed dan voorgaande jaren. Deze uitkomsten worden herkend door ondernemers Hannie van Lent (Startwijzer), Cees van Westen (Flexicomfort) en Esther Ophoff-Blom (Schermer Wijnkopers). Cees: ‘Bij Flexicomfort zien wij nog steeds een gezonde groei. Dit komt omdat wij continu blijven ontwikkelen en niet stilzitten. Veel andere kantoorinrichters hebben omzet zien verdwijnen. Wij gelukkig niet.’ Esther ziet een stijgende lijn qua verkoop. ‘Ook bij ons gaat het goed. Ten opzichte van vorige jaren zien wij bij Schermer Wijnkopers duidelijk groei en daar zijn we natuurlijk blij mee. Dit hebben we onder andere gerealiseerd door actievere verkoop via bijvoorbeeld beurzen, meer naamsbekendheid te generen en online beter vindbaar te zijn. Maar zoals een echte ondernemer betaamt, vind ik dat het altijd beter kan.’

Toekomstverwachting
Meer dan de helft van de Hoornse ondernemers heeft een positieve verwachting voor de toekomst. Slechts 6% is somber gesteld. Opvallend is dat het vertrouwen in de toekomst bij mannen (71%) een stuk hoger is dan bij vrouwen (50%). Zowel Hannie als Cees en Esther hebben vertrouwen in de toekomst, maar er moet wel ingespeeld worden op kansen en bedreigingen. Hannie: ‘Wij verwachten dit jaar een kleine omzetgroei. Of Startwijzer in de verdere toekomst veel verder groeit hangt af van het succes van een aantal pilots die we gaan starten. Als deze goed uitpakken, verwachten wij een flinke sprong te maken.’ Cees: ‘Ook ik heb vertrouwen in de toekomst. Je moet als bedrijf wel altijd blijven bewegen en de ontwikkelingen volgen. Een voorbeeld uit mij branche; door automatisering en het nieuwe werken zijn er minder ladekastjes nodig. Daar staat tegenover dat dynamisch werken – waarbij staand en zittend werken afwisselen zeer belangrijk is – de nieuwe norm wordt. Wij erkennen en spelen in op deze ontwikkelingen.’ Esther: ‘Ik heb zeker vertrouwen in de toekomst. In hoeverre Schermer Wijnkopers groeit hangt af van meerdere factoren. Dat geldt voor elk bedrijf. Wij zijn qua groei bijvoorbeeld ook afhankelijk van de regering. Wat doen zij met de accijnzen?’

Ondernemersklimaat
Het algemene ondernemersklimaat in de regio wordt door de respondenten niet positief beoordeeld blijkt uit de cijfers van CG Selecties. 34% van de mannen vindt het zakendoen in West-Friesland minder dan in de rest van Nederland en bij de vrouwen zelfs 50%. Esther zegt hierover: ‘Het zou fijn zijn als ondernemers in deze regio elkaar iets meer gunnen. Veel producten worden bij bedrijven buiten de regio besteld. In andere regio’s kopen bedrijven veel meer bij elkaar en is men trotser op de streekproducten.’ Cees vindt het ondernemersklimaat in Hoorn uitdagend. ‘Als je het hier redt, red je het overal.’ Hannie is vooral positief: ‘Er heerst hier een heerlijke nuchterheid en een goede hands-on/no-nonsense mentaliteit.’

Kwaliteit
De Hoornse ondernemer vindt de gemiddelde ondernemer in de regio kwalitatief minder dan de gemiddelde ondernemer in Nederland, aldus het onderzoek. Hannie, Cees en Esther delen deze mening niet. Cees: ‘Het niveau van de regionale ondernemers is naar mijn mening hoog. Er zijn tal van kleine bedrijven die zelfs wereldwijd actief zijn.’ Hannie sluit zich hier bij aan: ‘Er worden veel goede zaken verricht, met de juiste nuchterheid. Kijk alleen al naar de agribusiness. Die is echt booming en boeiend.’

Economische crisis
Volgens 23% van de mannen en 25% van de vrouwen werd de economische crisis in West-Friesland meer gevoeld dan in de rest van Nederland. 6% denkt dat de crisis hier minder werd gevoeld. Hannie: ‘Ik denk zeker dat ondernemers hier last hebben gehad van de crisis, alleen wat later. Het effect van de crisis is nu nog voelbaar.’ Over het aantal regionale ondernemers in de toekomst zijn de respondenten niet heel positief. 38% van de ondernemers denkt dat het aantal ondernemers afneemt, 34% denkt dat dit aantal toeneemt. Van deze 34% denkt echter 25% dat de groei hoger zal zijn dan in de rest van Nederland. Cees: ‘Persoonlijk denk ik dat het aantal ondernemers verder zal groeien op zijn West-Fries. Een natuurlijke groei, met weinig poeha.’

CG Selecties
Het onderzoek werd uitgevoerd door marktonderzoekbureau CG Selecties middels een online vragenlijst. Het bedrijf, dat al 13 jaar bestaat, biedt verschillende diensten op het gebied van marktonderzoek. Met een team van 75 enthousiaste medewerkers werven zij deelnemers voor marktonderzoek, voeren zij online onderzoekstrajecten uit, voorzien zij in onderzoekslocaties en leveren zij projectmanagement. Dit doet CG Selecties voor allerlei soorten bedrijven; van eenpitters tot multinationals. De volledige output van dit onderzoek of meer informatie over de producten en diensten kunnen worden aangevraagd via Marcel Paquay (Marcel.Paquay@cgselecties.nl).