Er staat nogal wat te gebeuren aan en om de Oostergouw. Deze weg, die drie bedrijventerreinen verbindt met onder andere de Westfrisiaweg, moet steeds meer verkeer verwerken. Zéker met de grote bouwprojecten in de directe omgeving. De HOC en Gemeente Hoorn houden alvast een vinger aan de pols, zodat de doorstroming optimaal blijft.

De Rozenbuurt is volop in aanbouw. Op het voormalige hockeycomplex verreist het nieuwe IKEC (voor speciaal- en speciaal basisonderwijs) en op de plek van de gevangenis zal in de toekomst ook weer worden gebouwd. HOC-voorzitter Pieter Plas: ‘De Oostergouw is nu al een drukke weg. Op piekmomenten zie je het al vastlopen bij de Corantijn en de Compagnie, maar ook bij de Oude Veiling. En daar wordt nu een woonwijk gebouwd. Het IKEC zal ook nog de nodige verkeersbewegingen met zich meebrengen van ouders en leerlingenvervoer. Dat maakt dat we ons zorgen maken over de doorstroming en de verkeersveiligheid op deze weg. Daarom zijn we de dialoog gestart met de gemeente Hoorn, om samen te kijken naar de situatie én mogelijkheden voor verbetering.’

Verkeersmodellen

Wethouder René Assendelft (o.a. verkeersveiligheid) begrijpt de zorg van de ondernemers. ‘Samen met wethouder Arthur Helling en mobiliteitsdeskundigen ben ik in gesprek gegaan met de HOC. We hebben berekeningen gemaakt met de cijfers die nu al bekend zijn. We gebruiken daarvoor verkeersmodellen die we kunnen aanpassen met het verwachtte toekomstige verkeer op de weg. Zo kunnen we inzichtelijk maken hoe de afwikkeling van het verkeer op de Oostergouw gaat. Hoewel er piekmomenten zijn, geven de berekeningen aan dat de weg het aankan. Ook in de toekomst. Maar we blijven alert en in gesprek met de ondernemers over de situatie. Het is fijn dat ze hun zorg uitspreken, zodat we ook samen alvast kunnen anticiperen op mogelijke problemen in de toekomst.’

Realistisch blijven

Pieter: ‘Als ondernemers willen we wel realistisch blijven. Wij zien kansen voor een bredere weg, maar hier zitten kosten aan. We willen vooral kijken naar wat er wél kan. Met verkeerstellingen en experimenteren met de afstelling van de stoplichten kun je ook al meer een beeld krijgen van verbeterpunten in de doorstroming, aldus de verkeerskundige van de gemeente. En dan is er nog de verkeersveiligheid, waar de gemeente heel alert op is. We zijn blij dat we dit probleem alvast aan de kaak hebben kunnen stellen, als belangenbehartiger van de ondernemers op de terreinen. De komende jaren blijven we alert en in oplossingen denken.’

Verkeersveiligheid voorop

René Assendelft: ‘De gemeente vindt vooral de verkeersveiligheid heel belangrijk. Het aantal fietsers zal de komende jaren toenemen en die moeten zich ook veilig door het verkeer kunnen bewegen. Daarom ligt er nu een voorstel voor een mogelijke rotonde ter hoogte van de Oude Veiling en de entree van de Rozenbuurt. Dat moet nog behandeld worden door de gemeenteraad, dus dat is nog niet definitief. Verder hebben we onderzoek laten doen naar de doorstroming en een optimale afstelling van de stoplichten. De aanbevelingen kunnen we deels overnemen. En we hebben contact met de provincie over de aansluiting met de Westfrisiaweg. Zij zien op dit moment nog geen problemen. Mochten die signalen er wél zijn, dan kunnen we schakelen.’

‘Het is goed dat we hierover in gesprek zijn met ondernemers. Wij zien ook de ontwikkelingen die op hen afkomen. De bereikbaarheid van hun bedrijventerreinen is belangrijk, ook voor de werkgelegenheid. Ze willen toch weten waar ze aan toe zijn. Bij nieuwe plannen blijven we belangengroepen betrekken en daarin zullen we ook de ondernemers meenemen.’