Hoorn is het ondernemersfonds in 2008 met succes ingevoerd. Het principe van het ondernemersfonds is dat de gemeente geld ophaalt via reclamebelasting maar dat de opbrengst hiervan ten goede komt aan dezelfde ondernemers. Uit het ondernemersfonds worden collectieve activiteiten georganiseerd met als doel: een levendig, aantrekkelijk (winkel-)gebied waar iedere ondernemer direct of indirect profijt van heeft. In de praktijk kan dit van alles zijn, van evenementen tot investeringen in voorzieningen. De stichting LOF beheert het ondernemersfonds.

Nieuwe afspraken

In december 2021 zijn de afspraken tussen de stichting LOF en de gemeente, na besluitvorming in de gemeenteraad, geactualiseerd. Zo zijn er verbeterde prestatieafspraken met elkaar gemaakt. Het convenant wordt omgezet naar een uitvoeringsovereenkomst en voortaan is er sprake van een subsidie. Zowel de gemeente als de ondernemers kunnen daarmee beter sturen op resultaten en verantwoording afleggen.

Welke activiteiten maakt het ondernemersfonds mogelijk?

Hoorn is een levendige stad. Er vinden veel activiteiten in de Hoornse binnenstad plaats. Dankzij het ondernemersfonds is het mogelijk om collectieve activiteiten en diensten voor langere tijd te behouden. De belangrijkste georganiseerde activiteiten op de bedrijventerreinen zijn onder andere:

• parkmanagementdiensten ter verhoging van de vestigingskwaliteit en ter verbetering van het ondernemers- en investeringsklimaat;

• een hoger kwaliteitsniveau van het openbaar groen;

• extra onderhoudswerkzaamheden tijdens het winterseizoen;

• realisatie van collectieve bewegwijzering;

• het coördineren en regisseren van KVO-certificaten;

• beveiliging door middel van gericht cameratoezicht en collectieve surveillance.

De belangrijkste georganiseerde activiteiten in de binnenstad en winkelcentra zijn onder andere:

• wintersfeerverlichting;

• zomermarkten, Kerstmarkten, Sinterklaasintocht;

• bijdragen aan evenementen van derden;

• bloemenmanden en decoratie;

• promotionele campagnes, prijsvragen en winacties.

Zo zorgen ondernemers en gemeente er samen voor dat Hoorn een stad is waar je graag onderneemt én graag bent.