Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Een spannende tijd voor de politieke partijen, maar ook voor de inwoners en ondernemers van Hoorn. De uitkomst van de verkiezingen bepaalt immers de richting die de stad in de aankomende jaren op gaat. Welke richting het ook wordt, we zullen die samen moeten vormgeven. Want bouwen aan een sterke stad doe je samen. Onder het motto ‘Hoorn, een stad vol kansen!’ werden de fractievoorzitters van gemeente Hoorn door het bestuur van HOC uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de toekomst van de stad.

De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen bieden een belangrijk moment om kansen te creëren voor Hoorn en de regio West-Friesland, voor een toekomst die oplossingen biedt voor de uitdagingen van deze tijd. Een sterke economie is immers de motor van de ontwikkeling van de stad, en daarvoor is een sterk bedrijfsleven noodzakelijk. Het bedrijfsleven en de politiek hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de toekomst veilig te stellen. Om de start van een gezonde samenwerking tussen de lokale politiek en het bedrijfsleven te stimuleren, werden de Hoornse fractievoorzitters uitgenodigd om de dialoog aan te gaan met het bestuur van de HOC.

Open dialoog

De gemeente Hoorn is een vaste partner van de Hoornse Ondernemers Compagnie. ‘Namens onze leden voeren we geregeld overleg met de gemeente. Ook realiseren we samen projecten die in het belang zijn van de ondernemers. We hebben in het verleden bijvoorbeeld samengewerkt aan de revitalisering van de verschillende bedrijventerreinen en een goed en veilig vestigings- en ondernemersklimaat in Hoorn. Om onze visie te delen en om elkaar te kunnen begrijpen, is het een voorwaarde om samen in gesprek te gaan. Op die manier wordt het mogelijk om kansen te zien, kansen te benutten en keuzes te maken die daarvoor nodig zijn. Uiteraard biedt een open dialoog tussen de politiek en het bedrijfsleven tevens een uitgelezen mogelijkheid om de fracties te vragen naar de speerpunten van hun campagnes. Daarnaast hebben wij deze gelegenheid aangegrepen om kenbaar te maken wat wij vanuit het oogpunt van het bedrijfsleven, belangrijk vinden voor de toekomst van onze stad”, vertelt Pieter Plas, duo-voorzitter van HOC.

Verbinding tussen politiek en bedrijfsleven

Begin november vond in een discrete setting de bijeenkomst plaats, waarbij ook duo-voorzitter Jan Rosier, penningmeester Sander Mentjox, bestuurslid Sjon de Lange en secretaris Evelien Loomans aan tafel zaten. Vanwege zijn politieke kennis en jarenlange ervaring als voorzitter van de Westfriese Bedrijvengroep, trad Hans Huibers op als gespreksleider. In die hoedanigheid leverde hij een wenselijke bijdrage aan het tot stand brengen van de verbinding tussen de HOC en de fractievoorzitters en raadsleden. Om het gesprek een duidelijke richting te geven, was een drietal blokken voorbereid met elk een eigen insteek. Het eerste blok stond in het teken van de Hoornse ondernemer. Wie is dat en hoe manifesteert die zich? Het tweede blok had de centrumfunctie van de stad en het regio als onderwerp. Het derde blok belichtte het thema bedrijventerreinen en ruimte, met de nadruk op Hoorn 80. Ieder blok werd ingeleid met een korte introductie, waarna de aanwezige fractievoorzitters hun standpunten konden delen.

Deelname politieke partijen

Van de veertien politieke partijen die gezamenlijk de gemeenteraad vormen, hebben uiteindelijk zeven partijen deelgenomen aan de dialoog. Verdeeld over twee bijeenkomsten, aangezien het lastig bleek de agenda’s af te stemmen. Bij de eerste bijeenkomst heeft de HOC gesproken met fractievoorzitter Dick Bennis van CDA Hoorn, fractievoorzitter René Assendelft van Hoorn Lokaal, fractievoorzitter Guido Breuker van ÉénHoorn, raadslid Rob Droste van VVD Hoorn en fractievoorzitter Arwin Rood van D66. De tweede bijeenkomst in een kleinere setting vond een week later plaats, waarbij fractievoorzitter Kees Maas van ChristenUnie en fractievoorzitter Roy Drommel van GroenLinks aanwezig waren.

Inhoudelijke thema’s

Namens het bestuur van de HOC vat duo-voorzitter Pieter Plas het gesprek samen als een geslaagde bijeenkomst die kan bijdragen aan een vruchtbare samenwerking. Hij overhandigde de aanwezige fractievoorzitters en raadsleden een symbolisch cadeau voor de samenwerking, namelijk het boek “De snelheid van vertrouwen” van de schrijver Stephen Covey. ‘Het staat buiten kijf dat er altijd meningsverschillen zullen blijven bestaan. Door op een respectvolle manier het gesprek met elkaar aan te gaan, kun je echter nader tot elkaar komen’, zegt hij stellig. Hans Huibers vult hem aan: ‘Gedurende de avond heerste een gevoel van vertrouwen en wederzijds respect. Zowel de aanwezige fractievoorzitters als de bestuursleden van de HOC, toonden de bereidheid om naar elkaar te luisteren. Ik ben ervan overtuigd dat er met deze bijeenkomst een krachtige basis is gelegd voor een betere dialoog. Het gesprek vraagt uiteraard om een vervolg en de samenwerking moet uiteindelijk leiden tot het structureel bespreken van inhoudelijke thema’s. De eerstvolgende bijeenkomst om gezamenlijk de diepte in te gaan, staat inmiddels op de agenda.’