De economische crisis van de afgelopen jaren heeft er in ondernemend Nederland behoorlijk ingehakt. De gevolgen waren tevens voelbaar bij bedrijven in de installatiebranche. Maar na een periode van forse krimp en dalende omzet is er licht aan het einde van de tunnel en kan er eindelijk weer vooruit gekeken worden.

Ieder jaar publiceert de Rabobank de laatste cijfers en trends aangevuld met marktinformatie, perspectieven, kansen en bedreigingen van de verschillende branches en sectoren. Zo ook van installatiebedrijven. Conclusie; de omzet en het prijsniveau zullen verder stijgen in 2017. De woningbouw – zowel nieuwbouw als renovatie – is de voornaamste reden voor deze groei. Ook de door Rabobank geschatte economische groei draagt daar aan bij. Verder herstelt de werkgelegenheid zich steeds meer en groeit het aantal arbeidsplaatsen licht.

Het vertrouwen neemt toe

De positieve cijfers worden mede bepaald door een conjunctuur onderzoek wat ieder kwartaal onder leden van Uneto VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel, wordt gehouden. Uit het onderzoek van het derde kwartaal 2016 blijkt onder andere dat de ondernemers in de installatiebranche elk kwartaal meer vertrouwen krijgen in de marktontwikkeling. Vooral de woning- en utiliteitsbouw en industrie profiteren van de verbetering van het
consumentenvertrouwen en het snelle herstel van de huizenmarkt. De marktverbetering heeft ook een positief effect op de werkgelegenheid; bijna de helft van de ondernemers verwacht een groei van het personeelsbestand of denkt meer personeel te gaan inlenen. (Bron: Conjunctuuronderzoek 3e kwartaal 2016, Uneto VNI, september 2016).

Comfort, gemak en veiligheid

Terwijl de installatiebranche dus langzaam uit het dal opklimt, zijn er ook een aantal nieuwe trends en ontwikkelingen waar te nemen. Er is bijvoorbeeld een toenemende vraag naar producten en diensten op het gebied van comfort, gemak en veiligheid. Domotica, ofwel huisautomatisering valt daar ook onder. Bij Installatiebedrijf Rutgers B.V wordt bij ieder project gekeken naar het gemak en de comfort van de gebruiker. Directeur Hans Barten geeft als voorbeeld de renovatie van de Westenlinge gevangenis in Heerhugowaard tot asielzoekerscentrum: ‘De mensen die daar wonen zijn niet gewend om op gas te koken. Wij hebben ervoor gezorgd dat de ventilatie automatisch aan gaat en bij onjuist gebruik van het fornuis het gas wordt uitgeschakeld. Bij een te hoge temperatuur in de kamer of brandgevaar krijgen mensen een melding op hun bedieningspaneel of mobiele telefoon. Dat waarborgt hun veiligheid.’

Strengere wet- en regelgeving

Een andere ontwikkeling binnen de branche zijn de strengere eisen van de overheid op het gebied van energieprestaties van gebouwen. Ook op de naleving van wettelijke verplichtingen tot het nemen van energiebesparende maatregelen wordt strenger gecontroleerd. Freek Vriend van Beerepoot Installatietechniek vertelt: ‘De wet- en regelgeving op het gebied van elektrotechniek verandert continue. Dat heeft alles te maken met strengere veiligheidseisen vanuit de overheid.
Klanten raken hiervoor verwikkeld in alle nieuwe regels en verplichtingen en weten niet goed aan welke eisen hun installaties moeten voldoen. Wij zijn daarin echter gespecialiseerd en delen graag onze expertise.’

De vraag naar jong talent

De werkgelegenheid herstelt zich en het aantal arbeidsplaatsen bij installatiebedrijven groeit licht. Volgens de Rabobank betekent dit ook dat er een ‘battle for talent’ gaat plaatsvinden aangezien een schaarste aan jong opgeleide technici een nieuwe concurrentiestrijd kan betekenen. Ook Westfriese bedrijven hebben steeds meer behoefte aan goed opgeleide jongeren uit de regio en zodoende is WerkBij Westfriesland ontstaan. Op dit nieuwe online platform kunnen Westfriese bedrijven en studenten elkaar ontmoeten, kennismaken en zich aan elkaar verbinden. Het platform wordt mede gesteund door de overheid die de pilotfase faciliteert met negen filmpjes van technische bedrijven, aangezien de nood in deze branche het hoogst is. Wellicht dat met WerkBij, interne trainingen, cursussen en vakopleidingen jonge technisch georiënteerde talenten zo kunnen worden behouden voor onze prachtige West-Friese bedrijven