REGIO – Het lichte herstel in de architectenbranche lijkt door de zetten. Uit de halfjaarlijkse conjunctuurmeting van de BNA is gebleken dat bureaus positiever zijn, de werkvoorraad stijgt en sommige markten aantrekken.

De meerderheid van de architectenbureaus (51 procent) verwacht dat de productie dit jaar zal toenemen. Dit komt onder andere doordat het bedrijfsleven en particulieren weer meer investeren. Er wordt verwacht dat het aantal opdrachten met drie procent stijgt. De verwachte omzetstijging is daarentegen bescheiden (1,8 procent)  en er wordt nog nauwelijks geïnvesteerd in nieuw personeel. Door de onzekere arbeidsomstandigheden hebben architectenbureaus liever flexibele arbeidsrelaties, dit verklaart mede de groei van het aantal zzp-bureaus. Er wordt verwacht dat het aantal medewerkers nog met twee procent daalt.

Vooral particulieren dragen bij aan het herstel. Dit sluit aan bij de recente berichten in de media over de aantrekkende woningmarkt. Maar ook van het bedrijfsleven en aannemers wordt het nodige verwacht. Architecten verwachten groei in transformatie, hergebruik, verbetering en verduurzaming van bestaande bouw. Er is duidelijk sprake van een verschuiving van nieuwbouw naar bestaande bouw.

‘Zoals wij voorspelden prevelt de kanarie in de kolenmijn weer en begint er her en der wat muziek in te komen. Meer werk en optimisme in de architectenbranche betekent ook meer werk voor de gehele bouwketen. Het vertrouwen van de consument en het bedrijfsleven stemt positief. Er ontstaan nieuwe processen van werken in de bouwketen en ook nieuwe financieringsvormen met nieuwe partijen bieden kansen. De tijdelijke btw-verlaging naar zes procent, waar wij ons als branche voor hebben ingezet, heeft voor architectendiensten bij woningrenovaties – zo lijkt – een positief effect. Nu is het zaak dat het herstel doorpakt,’ aldus BNA-directeur Fred Schoorl. Het herstel in de woningmarkt is echter niet over de gehele linie hetzelfde. Het herstel verschilt per marktsegment en per bureau.

 

Bron: Briskmagazine