REGIO  – Het kabinet wil in de toekomst dat bedrijven die zich schuldig maken aan bijvoorbeeld onderbetaling of illegale tewerkstelling met naam en toenaam bekend worden gemaakt. Dit plan wordt meegenomen in het wetsvoorstel voor de aanpak van schijnconstructie dat in de loop van 2014 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

De ministerraad heeft al ingestemd met een voorstel van minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Vanaf heden gaat de Inspectie SWZ de inspectiegegevens van bedrijven stapsgewijs meer openbaar maken. Op deze manier kan volledige en betrouwbare informatie over de controles geboden worden.

Als eerste gaat het om overtredingen met betrekking tot het milieu, zoals bijvoorbeeld bij bedrijven die de asbestregels overtreden. Verder worden controles bij bedrijven die vallen onder het Besluit Risico Zware Ongevallen openbaar. Dit zijn bedrijven die werken met veel gevaarlijke stoffen. De Inspectie SZW wil in het tweede kwartaal van 2014 beginnen met het openbaar maken van deze gegevens.