ENKHUIZEN – De herontwikkeling van Recreatieoord Enkhuizer Zand kan worden voortgezet. Dit heeft de gemeenteraad dinsdag 7 oktober definitief besloten in een raadsvergadering. Dit houdt tevens in dat er kan worden gestart met het aanbestedingstraject. Dit schrijft de gemeente Enkhuizen op haar website.

De raad boog zich al eerder over het voorstel ‘Go-no go herontwikkeling Recreatieoord Enkhuizer Zand’, dit was in juli 2014. Toen meende een meerderheid van de raad dat de risico’s van het project nog onvoldoende in beeld waren gebracht om tot een definitief besluit te komen. Daarnaast wilde de gemeenteraad meer inzicht in de eisen die aan het project worden gesteld. In de vergadering van 7 oktober is het aanbestedingsdocument en een document waarin in de financiële en juridische risico’s worden afgewogen aan de raad voorgelegd. Na een uitgebreid debat stemde de meerderheid van de reed hiermee in en werd er groen licht gegeven voor het verdere traject. De gemeenteraad heeft twee belangrijke doelstellingen vastgesteld. Zo moet de recreatieve functie van Enkhuizer Zand voor inwoners gewaarborgd blijven. Daarnaast moet de herontwikkeling worden ingezet als economische spin-off voor de binnenstad.

Aanbesteding
De herontwikkeling van het gebied wordt Europees aanbesteed. Projectontwikkelaars kunnen een projectplan indienen met inachtneming van een aantal randvoorwaarden. Zo moet er een openbaar strand met de lengte van tenminste 700 meter vanaf het Zuiderzeemuseum tot aan het zwembad en een breedte van 30 meter komen. Daarnaast moet er een vakantiepark worden aangelegd met maximaal 200 recreatiewoningen en moet er ruimte zijn voor de zeilschool en de Reddingsbrigade. Alle overige randvoorwaarden zijn te lezen in het aanbestedingsdocument op de website van de gemeente Enkhuizen.

Tijdens de aanbesteding worden drie ontwikkelaars geselecteerd die vervolgens binnen de randvoorwaarden een plan opstellen. Er is een selectiecommissie die de plannen beoordeelt. Deze commissie bestaat uit 3 onafhankelijke deskundigen, 2 vertegenwoordigers vanuit de projectgroep REZ en de projectwethouder. Uiteindelijk beslist het college over de gunning. Deze voorbereidingsfase zal ongeveer anderhalf jaar duren.