‘Samen bijdragen aan een betere wereld’

Gemalen houden met behulp van pompen en turbines ons land droog. Maar de schoepen van een pomp of turbine vormen een groot – vaak dodelijk – gevaar voor vissen. FishFlow Innovations uit Medemblik ontwikkelt innovatieve technieken, zodat vissen op een veilige manier langs gemalen of waterkrachtturbines kunnen. Ook zorgen ze dat de waterkwaliteit verbetert.

De visnetten van de kotter waarmee Gerard Manshanden ooit over het IJsselmeer voer, liggen als stille getuigen op zolder van de fabriekshal. Gerard, nu directeur van FishFlow Innovations uit Medemblik, is een autoriteit op het gebied van de bescherming van onderwaterecosystemen. De eigenzinnige ondernemer is gewend om tegen de stroom in te zwemmen en wijdt zich met veel daadkracht en energie aan innovatieveoplossingen. “Er is vaak tegen mij gezegd: wat jij wil, kan helemaal niet”, zegt Gerard. Vijzelgemalen, hevelvistrappen, vrije stromingsturbines en airliften zijn voorbeelden van innovaties die hij samen met zijn team bedenkt, ontwikkelt en produceert om de vissterfte terug te dringen en de waterkwaliteit te verbeteren. Gerard: “De turbines zijn zo ontworpen, dat vissen hun zwemroute kun afleggen zonder dat de schoepen hen raken.”

Growing a better world

FishFlow heeft ambitieuze groeidoelstellingen. Jeffrey Rustenburg, Adviseur MKB bij Rabobank: “Als coöperatieve Rabobank hebben we een belangrijke missie: Growing a better world together, waarin we ook ondernemers duurzaam helpen groeien. Dat doen we onder meer met het Programma Investeringsgereed Innovatief MKB Noord-Holland (PIM NH). Hiermee helpen we de innovatieve mkb-ondernemer investeringsgereed te worden en matchen we de onderneming met de juiste financieringsvorm. We kunnen ondernemers ondersteunen bij het maken van een goed businessplan, maar ook bij een pitch om investeerders van dat plan te overtuigen.” Jeffrey vervolgt: “Ook FishFlow hebben we geholpen met een passende financiering. Via PIM NH koppelen wij ze aan ons netwerk. Hiermee faciliteren wij de organisatie optimaal in hun groeiuitdaging.”

Uniek

In de fabriekshal aan de Dissel liggen twee reusachtige, witte buisvijzels. “Deze buisvijzels verschepen we naar Nieuw-Zeeland”, vertelt Gerard. In het nabijgelegen Wieringermeer installeerde het bedrijf twee vishevels. Gerard: “De vishevel is een vistrap die wordt gebruikt zodat vissen kunnen migreren. Hiermee vergroten we het leefgebied van zoet-zout trekkende vissen en verbeteren we de waterkwaliteit. Ook regelen we zo op een eenvoudige manier de hoeveelheid water dat binnenstroomt.” FishFlow werd onlangs genomineerd voor de Ondernemingsverkiezing Noord-Holland 2022. Gerard waardeert de erkenning, maar het leidt hem niet af van zijn belangrijkste missie: het behoud en bescherming van onderwaterecosystemen. Wereldwijd.