In ruim anderhalf jaar is het Duurzaam Ondernemersloket volop gegroeid. Van een ambitieus initiatief, naar een breed gedragen organisatie die bedrijven in Westfriesland helpt verduurzamen. Met de ambitie van klimaatneutrale bedrijventerreinen in 2040 in het achterhoofd, ontwikkelt directeur Frits Meester de organisatie verder in de volwassen fase.

‘In april 2021 ging het Duurzaam Ondernemersloket van start als loot van de Stichting Energieneutrale Bedrijventerreinen. Met de ervaringen vanuit ECWF, WBGroen en het Ontwikkelingsbedrijf NHN werd de Slimme Energiesprong ontwikkeld. Hierbij ging het loket nauw samenwerken met BEplus, dat de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen bij de bedrijven begeleidt. De eerste pilotprojecten werden uitgevoerd en samenwerkingen werden gesmeed in de vorm van Greendeals met de banken en de Omgevingsdienst. Met deze basis gaan we verder naar de volgende fase.’

Versterking in de backoffice

 Een volwassen organisatie vraagt een volwassen backoffice. Daarom is Sylvia Bimmerman gestart voor support op de achtergrond. Sylvia: “Na een lange carrière in de makelaardij was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Het Duurzaam Ondernemersloket gaat nu werken met CRMsysteem Archie. Een grote efficiencyslag. Processen efficiënter inrichten en werken met CRM’s is precies wat ik doe als support professional. Dat sluit precies aan bij de fase waarin het Loket zich nu bevindt. Duurzaamheid is voor mij een nieuw thema, maar het is absoluut een onderwerp waarmee iedereen bezig zou moeten zijn anno nu. Als officemanager help ik met veel plezier de Energiesprong verder op de rit te krijgen.”

Efficiency en overzicht

Frits: ‘Alle processen en processtappen zijn nu geoptimaliseerd en vastgelegd en er zijn duidelijke afspraken met de partijen waarmee we samenwerken. Zo kunnen we toetsen of hun uitvoering voldoet aan de verwachtingen. De stimulerend toezicht taken van Omgevingsdienst NHN zijn geïntegreerd in het proces van de Energiesprong, zodat dit vlekkeloos kan verlopen en we ondernemers echt kunnen ontzorgen. We nemen het voortouw in het proces van subsidieaanvragen voor de bedrijventerreinen, in samenwerking met gemeenten en ondernemersverenigingen. Dit gaat op meerdere terreinen tegelijkertijd lopen, waardoor we veel aanvragen verwachten. Daarom zorgen we ervoor dat we alle aanvragen met een goede en tijdige opvolging kunnen verwerken. Zo kunnen we de verduurzaming op de bedrijventerreinen in een hogere versnelling realiseren!