REGIO – Duurzaam ondernemen laat ondernemers en organisaties door een andere bril naar de wereld kijken. Het dwingt tot nadenken over alternatieven en dat leidt vaak tot innovatieve ideeën en oplossingen.

Organisaties die duurzaam ondernemen, combineren het zakelijke aspect met de zorg voor mens en milieu. Idealisme is voor veel ondernemers echter niet de voornaamste reden om te investeren in duurzaamheid. Minstens zo belangrijk is de vraag: levert het ook iets op? Door subsidies en gunstige fiscale regels stimuleert de overheid om te investeren in duurzame energie. ‘Het is echter wel zaak om goed te onderzoeken of dit ook in de eigen specifieke situatie geldt,’ zegt Koos Neuvel van WEA Accountants en Adviseurs. ‘Er is een groot verschil tussen particulieren en bedrijven. Een particulier betaalt over energieleveranties het hoge tarief energiebelasting plus btw. Dit laatste vervalt wanneer hij zelf energie gaat opwekken middels zonnepanelen. Levert een particulier daarnaast elektra terug aan de energieleverancier, dan wordt hij bovendien energieproducent en daarmee: ondernemer. Met de mogelijkheid om de btw die betaald werd bij de aanschaf van de zonnepanelen terug te vorderen.’

Goed doorrekenen
Voor het bedrijfsleven ligt het financiële voordeel van zelf energie opwekken iets genuanceerder. Koos Neuvel: ‘Grootverbruikers vallen onder het lage tarief energiebelasting. De besparing door het gebruik van zonnepanelen geeft daardoor een ander plaatje dan bij particulieren en kleine bedrijven. Wij adviseren ondernemers dan ook om eerst goed te laten doorrekenen wat de optimale besparing is in voor hun bedrijf. Rekening houdend met subsidies, fiscale voordelen en het energieverbruik. Het is ook verstandig om meerdere offertes aan te vragen en te kiezen voor een kwaliteitsleverancier.’

Een relatief nieuw online en offline informatie- en kennisplatform voor bedrijven en particulieren is Duurzaam Bouwloket. Een jong adviesbureau op het gebied van duurzaamheid, dat contracten afsloot met de gemeenten Hoorn, Medemblik, Enkhuizen, Drechterland en Koggenland. Met als doel om de kennis die in de regio aanwezig is online te delen. ‘Op onze website staat hoe je energie kunt besparen en de kwaliteit van een gebouw kunt verbeteren,’ zegt Raoul Santibanez. ‘Met de rekentool kun je direct zien wat de kosten zijn en wat het oplevert. Sinds kort hebben we ook een MKB pagina. Ondernemers zijn vaak verrast over de fiscale voordelen op energiebesparende maatregelen. En het leuke is, dat het verlagen van de energielasten binnen een bedrijf lang niet altijd vraagt om een grote investering.’

ECWF
Besparen op energiekosten begint bij overstappen naar een goedkopere energieleverancier. De Energie Coöperatie West-Friesland (ECWF) kan MKB ondernemers daarbij ondersteunen. Projectmanager Gerard Fit: ‘Ondernemers beschikken vaak over onvoldoende kennis en/of tijd om hun energie professioneel in te kopen. Zij kunnen ook lastig beoordelen hoe hun bedrijf energie kan besparen of zelf kan opwekken. De ECWF bedingt voor haar leden de laagste tarieven voor 100% groene stroom bij de beste energieleveranciers. Dat levert de bedrijven die overgestapt zijn tot nu toe een gemiddelde besparing op van ruim 13% op de energiekosten. De ECWF biedt daarnaast praktische ondersteuning door het uitvoeren van een energiescan. Dit maakt de mogelijkheden voor energiebesparing en het zelf opwekken van energie duidelijk zichtbaar. Zo blijkt bijvoorbeeld dat gemiddeld 40 procent van de verlichting in kantoren en bedrijfspanden onnodig brandt. En op wèl noodzakelijke verlichting kun je vaak meer dan de helft besparen door gebruik te maken van moderne technieken, zoals ledverlichting. Wij adviseren ondernemers om tijdig deskundigheid in te schakelen. Daarvoor hebben wij ons Partnerplatform, met vooraanstaande West-Friese bedrijven waarmee wij samenwerken. Er valt nog heel wat te besparen, het geld ligt bij wijze van spreken op straat!’

Duurzaamheidtips
Hoe kun je er als bedrijf voor zorgen dat duurzaam ondernemen ecologisch en economisch voordeel oplevert? Tien tips. Begin met het doorgronden van de business case, want ook het verdienmodel moet duurzaam zijn. Weet wáár je aan begint, life cycle essessments geven de milieu-impact van producten en diensten over de volledige keten weer. Definieer een duidelijk doel, niemand verwacht dat een bedrijf van de ene op de andere dag 100% duurzaam is. Wees transparant over de voortgang van het duurzaamheidproces binnen het bedrijf, maar ook over je producten. Reduceer verspilling. Energiebesparing en de reductie van afval levert een directe kostenbesparing en verdient zich snel terug. Maak al je energie duurzaam en sluit kringlopen. Hoogwaardige grondstoffen zijn schaars, duur en zonde om weg te gooien. Betrek werknemers en leveranciers bij het proces, werknemers blijven langer bij duurzame bedrijven en leveranciers gaan vaker innoveren. Bereid je voor op een verschuiving van bezit naar gebruik, steeds vaker is de functie van producten belangrijker dan het bezit ervan. Duurzaam ondernemen vergt inzet en wellicht ook investering, maar leidt uiteindelijk tot minder kosten en de mogelijkheid om nieuwe omzet genereren.(bron: duurzaambedrijfsleven.nl)