Geen sector die directer bijdraagt aan het welzijn van mensen dan de zorg. Het nadeel: het maakt onze leefomgeving zieker. De zorgverlening leidt tot een grote afvalberg. Hoog tijd om daar eens kritisch naar te kijken. Zijn er duurzame oplossingen?

Circulair Westfriesland, zorginstelling Omring en het Dijklander Ziekenhuis namen het initiatief tot een CIRCO Track. Een beproefde methode om met ketenpartners na te denken over mogelijkheden om in producten, diensten en bedrijfsmodellen enerzijds minder materialen te gebruiken en anderzijds deze materialen vaker – hoogwaardig – te recycleren.

Ketenbedrijven bij elkaar

Deze ‘track’ kreeg de naam ‘Met zorg verpakt’ en bracht zorginstellingen, afvalverwerkers, leveranciers en producenten van zorgproducten samen. Hun inspanningen leidden tot concrete projecten waarin zij een circulair verschil willen maken. “Het bijzondere aan deze CIRCO Track was dat we de hele keten bij elkaar hadden”, aldus Barbara Harskamp van Circulair Westfriesland. “Daardoor konden we meteen slagen maken.” Zo vonden zorginstelling Alkcare en afvalverwerker GP Groot elkaar in het verwerken van de papieren handdoekjes die gebruikt worden in de toiletruimtes. Dat gaat nu massaal de verbrandingsoven in. Kan dat niet hergebruikt worden? Bijvoorbeeld als toiletpapier of gewoon weer als tissues. “Die mogelijkheden zijn we aan het onderzoeken”, aldus Thea van Duijn van Alkcare. “Ik ging zonder vooropgezet plan dit traject in. Nu vind ik het leuk om hier mijn tanden in te zetten.”

Hervulbare flacons en vaste kratten

Het Dijklander Ziekenhuis wil niet langer jaarlijks 16.000 flacons desinfectiemiddel bij het afval gooien en zoekt naar hervulbare flacons en de mogelijkheid om die zelf te vullen op basis van grootverpakkingen of concentraat. “Dat scheelt ook transportbewegingen”, zegt Martijn van den Berg van het Dijklander. Leverancier King wil kartonnen omdozen vervangen door vaste kratten, Layco werkt aan een intubatie-instrument zonder disposable onderdelen en je kunt PVC infuuszakken goed hergebruiken. Barbara: “Het zijn weliswaar kleine stappen om de afvalstroom in te dammen, maar zo gaat circulariteit groeien.” Een ambitie van een ander formaat is het creëren van een ‘circulaire gezondheidshub Noord-Holland’ waarin zes ziekenhuislocaties onder meer samenwerken op het gebied van inkoop, logistiek, magazijnbeheer, afvalverwerking en de sterilisatie van hulpmiddelen. Kleine stappen en een stip op de horizon. Meer heb je niet nodig om met elkaar in beweging te komen.

Circulair Westfriesland stimuleert circulaire initiatieven en bundelt kennis en kunde van bedrijven, overheden en (kennis)organisaties in Westfriesland. Door slim om te gaan met grondstoffen door ketensamenwerking draagt de regio bij aan een duurzame en toekomstbestendige economie. Wij helpen ondernemers de zorg voor het milieu te verbinden aan een gezonde bedrijfsvoering.

Wilt u weten wat Circulair Westfriesland voor u kan betekenen? Neem dan een kijkje op de website circulairwestfriesland.nl.