REGIO – Terug naar de kern en van daaruit je plek vinden binnen de nieuwe economie. Met de training De Rechtszaak haal je als ondernemer maximaal rendement uit jezelf en je bedrijf. Je komt tot de kern en juist daar ligt de sleutel tot succes. Westfriese Zaken sprak met trainer Niels Deen en enkele deelnemers over hun ervaring.

We zijn op weg naar een samenleving waarin elk individu zichzelf stuurt en er vanuit persoonlijke passie en talent wordt samengewerkt. Niels: ´Zin- en betekenisgeving zit in de kern van elk mens. Dat hoef je niet buiten jezelf te zoeken.’ De Rechtszaak faciliteert een ontwikkelproces waarin jij als ondernemer, maar zeker ook als mens, je eigenheid (her-) ontdekt. Persoonlijke groei en meer rendement is het gevolg. Niels hielp zelfstandig ondernemers Hans Dekker en Mieke de Beer-Koomen hun rol te vinden binnen de nieuwe economie.

Rupsje Nooitgenoeg
Onze ouders stonden op de barricade en schopten heilige huisjes omver. Systemen ontstonden waardoor de economie kon groeien. Een logisch antwoord op een tijd van armoede en onrust. De welvaart maakte een vlucht. Dat smaakte naar meer. Maar binnen het ontstane, gelaagde systeem gold het recht van de sterkste. Machtsverhoudingen ontstonden. Het systeem ontpopte zich tot een Rupsje Nooitgenoeg. En de rups overat zich. Het systeem blies zichzelf op. We hebben er allemaal aan meegewerkt. In beginsel met de beste bedoelingen, maar de koek is op en er is geen weg terug. Is dat erg? Nee. Het is anders!

Klaar voor de nieuwe economie
De wereld verandert. Om als mens te kunnen aanhaken, zijn hervormingen nodig. Van binnen naar buiten. Zonder inmenging van overheden en leidinggevenden. Door terug te gaan naar de kern van je wezen, kun je (her-) ontdekken wat jij te doen hebt binnen de nieuwe economie. De beste leidinggevende ben jij zelf.

Denken vanuit gezondheid
Kanteling in de zorg, steeds meer op te pakken door de burger zelf. Een actueel voorbeeld van hoe we hierin zelfvoorzienend moeten worden. Dat jaagt veel mensen angst aan. Handelen vanuit het eigen leiderschap vormt de sleutel. Niels: ‘Toen ik ziek werd heb ik mijn eigen weg mogen vinden.’ Een mogelijke burn-out leidt nog steeds naar psychologen, pillen en poedertjes. Volgens het protocol, met de focus op de ziekte. Vaak met onvoldoende resultaat. ‘Ik ben me door middel van  trainingen gaan richten op wat voor mij wel werkte. Uitgaan van gezondheid in plaats van ziekte. Vanuit dat oogpunt heeft het Astma Fonds de naam gewijzigd in Longfonds. Niet tegen Astma, maar voor gezonde longen.’ Zorg is maatwerk. Werkgevers kunnen dit stimuleren. Bij zieke werknemers, maar ook preventief. Training De Rechtszaak past hier goed bij. Het pakt vastzittende patronen op mentaal vlak aan. Dat is helend en voorkomt verdere klachten. Denken vanuit gezondheid in plaats van ziekte komt de arbeidsethos en het levensgeluk ten goede. En ja, het scheelt ook geld.

Generaties verbinden
Mieke werkte 15 jaar in loondienst tot zij begin 2012 toetrad tot De Beer Grafimedia, het communicatiebureau van haar partner. ´Het was eng. Ik gaf veiligheid en zekerheid op. En dat midden in de crisis. Maar ik zat al lange tijd niet meer op mijn plek. De overstap voelde bevrijdend, maar ik liep keihard tegen zelf opgetrokken muren op. De training Kern van de Zaak hielp me deze af te breken. Daarna pas kon ik de ruimte zien die voor me ligt. Ik ontdekte mijn passie voor het verbinden van mensen door middel van taal. Ik praat en luister graag. De leeftijd van mijn gesprekpartner is hierbij geen issue. Juist de verschillen tussen generaties fascineren mij. Inmiddels heeft dat geleid tot de start van echteverhalen.nu. Elk mens heeft een verhaal te vertellen en verdient een eigen biograaf. Om het avontuur dat leven heet te vertalen in woord en beeld en vorm te geven tot een tastbaar product. Dat is van onschatbare waarde. Door levenservaringen te delen ontstaat meer begrip. Het kan kloven dichten, geschillen oplossen en generaties verbinden. Juist de kracht van jong en oud samen kan het draagvlak voor de nieuwe samenleving verbreden. Ik kan daar een rol in spelen. Het voelt steeds meer als een taak. Niet opgelegd van buitenaf, maar ontstaan van binnenuit.’

Kiezen, delen en verbinden
In de nieuwe economie ligt de nadruk meer op het intermenselijk contact op kleine schaal. Flexibiliteit groeit en er ontstaat ruimte om te kiezen, te delen en te verbinden. Hans is eigenaar van Device Watch, een onderneming dat mobiele oplossingen biedt. Een  dienstenaanbod dat naadloos lijkt aan te sluiten bij de nieuwe economie en een grenzeloze samenleving. Maar Hans is klaar voor een nieuwe weg. De training gaf hem inzicht in te maken keuzes. ´Alles draait om communicatie. De techniek helpt daarbij, maar is ondergeschikt. Tot voor kort werden nieuwe soft- en hardware aangeboden als het ei van Columbus. Per definitie geschikt voor elke doelgroep. De marketing rondom het product is gericht op wat het allemaal kan. Maar het is veel zinvoller te kijken naar wat een potentiële koper nodig heeft. Net als binnen de zorg gaat het ook hier om maatwerk. Device Watch verleent diensten om vooral veilig en slim te kunnen werken waarbij privacy gewaarborgd wordt. Slim communiceren overstijgt de techniek. Mobiele oplossingen staan in dienst van de mens, niet andersom. Niels maakte helder hoe ik mijn bedrijf hier beter op kan inrichten.’

De drie ondernemers geloven erin dat zij samen een verschil kunnen maken. De kracht van het collectief, daarin schuilt volgens hen de kracht van de nieuwe economie. De training De Rechtszaak helpt je hiervoor klaar te zijn. Als ondernemer en als mens.

Ook Niels ging terug naar de kern
Zeven jaar geleden raakte Niels, toen werkzaam in het bedrijf van zijn vader, burn-out. Hij ging op zoek naar antwoorden. Nadat de ouddirecteur/ ex-aandeelhouder van het bedrijf kwam te overlijden, vielen de puzzelstukjes op hun plaats. Niels ontdekte dat zijn vader zich onbewust bedrijfsopvolger voelde. Alsof hij de oudste zoon was van  de oud-directeur. Niels ontwikkelde hierdoor de overtuiging ook in dezelfde voetsporen te moeten treden. Hij trad in dienst van het systeem. Van buiten naar binnen. Dit liep spaak. Een langdurig groeiproces bracht Niels terug in zijn eigen kracht. Van daaruit ontwikkelde hij kernvandezaak.nu; trainingen voor ondernemers, managers en leidinggevenden.

´De Rechtszaak biedt de enige procedure waarbij je vooraf weet dat je wordt vrijgesproken!’
De training De Rechtszaak is een 4-daagse maatwerktraining; een zitting met 8 verdachten die leidt tot je persoonlijke vrijspraak. Je neemt definitief afscheid van je zelf gecreëerde vijand, die jou saboteert in jeleven en onderneming. Het zorgt voor een optimale (bedrijfs)gezondheid wat leidt tot maximaal rendement. Niels trainde al 50 personen met www.kernvandezaak.nu. De trainingen hebben een korte looptijd en hoge impact, en zijn daardoor levensveranderend. Met www.1976.nu verbetert Niels de inkoopperformance van woningcorporaties. Ook daarmee bereikt hij een structurele toename van het rendement van mensen en organisaties.

De eerste editie van De Rechtszaak is reeds volgeboekt. In het najaar wordt er een tweede Rechtszaak georganiseerd. Voor meer informatie of aanmelding, kijk op www.kvdz.nu/rechtszaak.