REGIO – Vanaf 1 juli ben je als werkgever verplicht jouw werknemers uiterlijk een maand voordat een contract voor bepaalde tijd afloopt schriftelijk mede te delen of je het contract  wel of niet wil voorzetten. Doe je dit niet of doe je dit te laat, dan moet je de werknemer een vergoeding betalen. Ontzettend belangrijk dus om de aanzegtermijn goed in de gaten te houden!

Deze verplichte aanzegtermijn is onderdeel van het wetsvoorstel Werk en Zekerheid en geldt voor contracten van bepaalde tijd die langer dan zes maanden duren.  Als je de werknemer niet of te laat op de hoogte brengt of je het contract wel of niet voortzet, moet je een vergoeding betalen welke gelijk is aan het loon over de termijnoverschrijding.

In het nieuwe wetsvoorstel Werk en Zekerheid wordt ook een nieuwe ketenregeling voorgesteld. Dit betekent dat arbeidsovereenkomsten die elkaar binnen zes maanden opvolgen (in plaats van de huidige drie maanden) worden opgeteld en bij de vierde arbeidsovereenkomst of binnen twee jaar (nu drie jaar) zal een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan. Het is belangrijk om als werkgever hiervan op de hoogte te zijn, anders kan dit tot grotere problemen leiden. Het zou zomaar kunnen dat een werkgever onbedoeld een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangaat. Het is de bedoeling dat deze regeling per 1 juli 2015 ingaat.

 

Bron: Briskmagazine