Geen nieuwe visie. Niet weer het zoveelste beleidsstuk. Geen nieuwe plannen vanuit de gemeente Hoorn. Er ligt al genoeg als basis om in gesprek te gaan over de Hoornse binnenstad. Dat is het idee achter de actie agenda Binnenstad. Samen met bewoners, ondernemers, de cultuursector en vastgoedeigenaren willen we het centrum van Hoorn ontwikkelen tot visitekaartje en huiskamer van de stad. Een mix aan functies en een sterkere verbinding met de havens, het water(front) en de Poort van Hoorn moet uiterlijk 2030 zijn bereikt.

Een looptijd van zeven jaar is lang genoeg om te komen tot een gezamenlijke visie en kort genoeg voor actie. Het eindproduct moet vooral praktisch en toepasbaar zijn. We denken aan een kort en krachtig zakboekje, aansprekend voor veel doelgroepen.

Vier binnenstadstafels

Hoe moet die actie agenda eruit zien? Welke punten mogen op die agenda niet ontbreken? Om te komen tot een gedragen product gaan we in gesprek aan vier binnenstadstafels. Tijdens een kick-off in Turf 30 mei waren maar liefst 110 aanwezigen, waarvan meer dan de helft zich heeft ingeschreven voor de tafels. De binnenstadstafel ‘Bereikbaarheid en mobiliteit’ is niet geheel verrassend heel populair. Maar ook de tafel ‘Aanbod’ kan rekenen op flink gevulde stoelen. De tafels ‘Bezoekers’ en ‘Horeca’ zitten ook goed vol. Er zijn al veel lopende onderwerpen en ontwikkelingen. Denk aan de aanpak van de leegstand, wonen voor, achter en boven winkels, de evaluatie van het horecabeleid, de bereikbaarheid van de binnenstad, (fiets)parkeren en het terrassenbeleid. Deze onderwerpen en meer komen allemaal aan bod bij de tafels. Een belangrijke randvoorwaarde aan elke tafel is de balans tussen de leefbaarheid voor de bewoners en de levendigheid waar je ook bezoekers mee trekt. Maar ook een randvoorwaarde als veiligheid is van belang. Evenementen als de Hoornse Kermis en Lappendag geven reuring en gezelligheid, maar moeten ook veilig verlopen. Al met al valt er flink wat te bespreken aan de tafels.

Aanbod

Een aantrekkelijke binnenstad heeft een mix van centrumfuncties. Winkels vormen daarin bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel, maar ook het culturele aanbod. De functie is belangrijk, maar ook het profiel van een straat. In welke straten moet functieverandering mogelijk zijn? Bijvoorbeeld van winkels naar wonen? Waar kunnen startups zich goed vestigen? Welk rondje loop je als je op zoek bent naar mode? Waar kom je creatieve plekken tegen? Waar vind je de musea? Het vergroten van de herkenbaarheid en het verminderen van leegstand is een topic aan deze tafel. Maar ook meer bedrijvigheid en het versterken van de kenniseconomie in de binnenstad, denk aan banen en werkplekken. En niet in de laatste plaats aan de markten die onze binnenstad verrijken.

Bereikbaarheid, mobiliteit en parkeren

Het lijkt vanzelf te spreken waar deze tafel over gaat, goede bereikbaar heid en voldoende parkeergelegenheid. Dat is belangrijk, zelfs een randvoorwaarde, maar ook een hogere verblijfskwaliteit met meer groen en meer ruimte voor de voetganger en fietser is hier van belang. Denk ook aan betere loopverbindingen in de binnenstad. En aan de verbinding tussen stationsgebied, winkelgebied, havens en stadsstrand.

Bezoekers

Meer bezoekers die langer verblijven, meer besteden en vaker terugkomen voor de kernkwaliteiten van Hoorn. Dat geldt voor onze eigen inwoners, maar ook voor bezoekers uit de regio en de toerist, uit eigen land en ver daarbuiten. En meer bezoekers buiten het hoogsei zoen. Nieuwe levendigheid, zoals het stadsstrand, in een oude stad met haar mooie havens en historisch centrum. Een binnenstad als ontmoetingsplek, waardoor Hoorn als complete stad ook aantrekkelijk wordt voor jongeren en jonge gezinnen. Hoorn heeft daarnaast een belangrijke functie voor de regio West-Friesland, die willen we verster ken. Hoe zorgen we ervoor dat mensen dat weten en gaan bezoeken?

Horeca

De binnenstad als huiskamer van de stad, een plek voor iedereen en een plek voor ontmoeting. Een plek waar je je thuis voelt en waar je trots op bent. Hierin speelt de horeca natuurlijk een belangrijke rol als gastheer. Hoe zien de horecaondernemers zelf deze rol? Op welke manier geven we het nieuwe terrassenbeleid het beste vorm? Waar zitten nog knelpunten?

Kortom, genoeg gespreksstof aan elke tafel om te komen tot een gedragen actie agenda Binnenstad. Die actie agenda wordt vervolgens weer besproken in de gemeenteraad. Een horeca-ondernemer vatte de avond in Turf wel mooi samen: het is al goed en het wordt nog beter.

De actieagenda Binnenstad wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland.