Binnen het project De Groene Tulp werken verschillende partijen nauw samen aan een duurzame, toekomstbestendige tulpenteelt. Het vierjarige project wordt uitgevoerd door Proeftuin Zwaagdijk en ondersteund door onder meer Rabobank West-Friesland.

‘We zien in de bollenteelt steeds meer middelen verdwijnen, terwijl de druk vanuit de retail toeneemt,’ zegt projectleider Sem Broersen van de Proeftuin Zwaagdijk. ‘Het hebben van de benodigde certificaten is niet meer voldoende en tulpentelers worden gedwongen samen te werken aan een teelt die nog duurzamer en innovatiever is.’ Broersen schetst hiermee de aanleiding van het project De Groene Tulp, waarvoor voorzitter Hans Wessels van de KAVB-productgroep onlangs het startsein gaf. Binnen dit project werken onder meer de KAVB-productgroep Tulp, iBulb, CNB Teeltadvies, Greenpoort NHN, NLG, Rabobank en Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen samen. Het doel: met minder chemische middelen werken aan een toekomstbestendige tulpenteelt. ‘We richten ons binnen dit project om te beginnen op de verhoging van de bodemweerstand,’ zegt Frank Kreuk, als onderzoeker verbonden aan de proeftuin. ‘Er wordt soms roofbouw op de bodem gepleegd en wij zoeken naar mogelijkheden om de bodemkwaliteit te verbeteren, bijvoorbeeld door compost op zandgronden toe te passen. Daarnaast willen we de bolbehandeling verduurzamen. Zo zouden telers bollen niet langer kunnen dompelen in water met gewasbeschermingsmiddelen, maar kunnen schuimen in flow of coaten.’ Het onderzoek richt zich ook op de gewasbehandeling. Kreuk: ‘Telers volgen nu een veelal chemische strategie, maar er liggen ook kansen in beslissingsondersteunende systemen. Systemen die bijvoorbeeld rekening houden met actuele weersomstandigheden en naar aanleiding daarvan de infectiedruk kunnen bepalen. Op die manier kan het gebruik van actieve middelen en hiermee de emissie worden teruggedrongen.’

‘Duurzaamheid heeft de toekomst’

‘Samenwerking is binnen dit project van groot belang,’ benadrukt Sem Broersen. ‘Verschillende kennisdragers, belanghebbenden en samenwerkingspartners zijn bij De Groene Tulp betrokken. De onderzoeksresultaten worden besproken in een werk- en stuurgroep en gedeeld met telers en andere geïnteresseerden, via open dagen, nieuwsbrieven en onze eigen Facebook- en LinkedInpagina. De Groene Tulp gaat ons allemaal aan.’ Het project wordt financieel ondersteund door de Rabobanken van het agrarisch cluster in Noord-Holland, vanuit het Coöperatiefonds. Louis Brink, Accountmanager Food & Agri: ‘We zijn als bank sterk vertegenwoordigd in de bollensector en ervaren dat in die sector een verdere verduurzaming één van de grote uitdagingen is. Dat blijkt ook uit een recent, landelijk onderzoek van onze collega’s van Food & Agri Research. Verder zien we dat de regels en eisen toenemen, waardoor telers voor steeds grotere opgaven staan, die vaak behoorlijke investeringen met zich meebrengen. Een duurzame teelt heeft duidelijk de toekomst.’ ‘Het is goed dat er aan de voorkant onderzoek wordt gedaan om zo samen tot een groene tulpenteelt te komen,’ zegt Accountmanager Food & Agri Jord Noom. ‘De kracht van dit project is dat uiteenlopende partijen, met elk hun eigen expertise, de handen ineen slaan en zoeken naar oplossingen. De Groene Tulp is net gestart en nu al ontstaan veelbelovende ideeën die nader onderzoek vragen.’

‘Het lastige blijft dat je in de tulpenteelt altijd preventief bezig bent, moet anticiperen op wat er mogelijk kan gebeuren,’ besluit Frank Kreuk. ‘Tegelijkertijd liggen er mooie kansen, waarmee we de komende jaren aan de slag kunnen gaan. We hopen na afronding van dit project met een gedegen advies te komen voor een groene tulpenteelt, mét behoud van kwaliteit en opbrengst. Dat is ons ultieme doel.’