De regio Westfriesland wil meer studenten en hoger opgeleiden aan zich binden. Daarom wordt ingezet op het ontwikkelen van woningen, hoger onderwijs en werkgelegenheid. Het aanbod hiervan is op dit moment niet voldoende om in de vraag te voorzien.

Gouden driehoek

Wethouder Marjon van der Ven legt uit: “Studenten en jong-werkenden zijn van groot belang voor de toekomst van onze regio, dus we moeten ze hier perspectief bieden. Wonen, onderwijs en werkgelegenheid zijn daarin de belangrijkste elementen. De zogenaamde ‘gouden driehoek’, die de bovengemiddelde vergrijzing in balans moet brengen. Uit onderzoek blijkt dat studenten een katalysator zijn voor stedelijke transformatie en een impuls geven aan het woon- en leefklimaat.”

Woonaanbod

Met het uitbreiden van huisvesting voor studenten en ‘young professionals’ is de gemeente Hoorn gericht bezig om deze groep aan de regio te binden. Een concreet initiatief wordt ontwikkeld nabij het station en het centrum van Hoorn. Ontwikkelaar Jan Oosterbaan realiseert hier 100 tot 120 moderne studio’s en appartementen, met een grootte variërend tussen de 28 en 56 vierkante meter. De woonruimtes moeten betaalbaar zijn, dus zal een groot deel van de studio’s en appartementen in aanmerking komen voor huurtoeslag. Behalve zelfstandige woonruimtes zullen er ook een gezamenlijke lounge en werkruimte, een tuin en een wasruimte komen. Bovendien zal het gebouw duurzaam en groen worden. Vanwege de nabijheid van het station wordt gekeken naar oplossingen voor fietsen en deelauto’s in plaats van veel parkeerplaatsen.

Onderwijs en werkgelegenheid

Het project biedt onder andere woningen voor de studenten van de Zorg Academy. De zorg heeft momenteel een grote vraag naar jonge werknemers en innovatie. In het najaar van 2020 is daarom de eerste post-hbo opleiding in West-Friesland gestart: ‘Innoveren in Zorg en Welzijn met Technologie’ (IZWT) in samenwerking met Inholland en zorginstellingen. Daarnaast is er in West-Friesland een IT-academie en is de MKB Werkplaats Digitaal Ondernemen opgezet. Ook dit zijn sectoren waar de vraag naar (hoger geschoolde) werknemers groot is. Hiermee krijgt de ‘gouden driehoek’ van Wonen-Onderwijs-Werk daadwerkelijk vorm!

Meer weten over de nieuwe (post) hbo-opleidingen voor studenten en professionals?

Kijk op: www.talentacademywestfriesland.nl

Vragen over het woonproject voor jongeren? Neem contact op met projectontwikkelaar Jan Oosterbaan via: www.oosterbaanprojecten.nl.