Er komt een collectieve pensioenregeling voor zzp-ers. Belangrijk hierbij is dat de deelname aan de pensioenregeling vrijwillig is. Daarnaast mogen de zzp’ers zelf bepalen hoeveel ze periodiek inleggen. De grootste belangenorganisaties van zelfstandigen gaan hier vorm aangeven

Dit hebben staatssecretarissen Jette Klijnsma, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Frans Weekers, Financiën, gemeld aan de tweede kamer. Zij ontvingen op 15 januari de zelfstandigenorganisaties Stichting ZZP Nederland, Platform Zelfstandige Ondernemers, FNV Zelfstandigen, Zelfstandigen Bouw en VZZP.

De ingelegde gelden worden collectief belegd en beheerd. De zelfstandigenorganisaties willen de regeling laten uitvoeren door een beleggingsinstelling zonder winstoogmerk waarbij de uitvoeringskosten zo laag mogelijk worden gehouden.

Hetgeen wat in de wet veranderd moet worden, wordt zo snel mogelijk naar de Kamer gestuurd, zodat de regeling op 1 januari 2015 van start kan gaan.