REGIO – In 2013 zat de bouwsector nog steeds in recessie, maar het herstel is zichtbaar. Van steeds meer bouwbedrijven neemt de omzet toe. Dit blijkt uit gegevens van het CBS.

In 2013 daalde de totale omzet met ruim 4 procent ten opzichte van 2012. Vooral de eerste kwartalen daalden de omzetten flink, maar gedurende het jaar nam de omzetdaling af. In het vierde kwartaal groeide de omzet met bijna 1 procent ten opzichte van het vierde kwartaal in 2012.

Waarde opdrachten gestegen
Door de aanhoudende crisis op de woningmarkt en de markt voor bedrijfsgebouwen, werd de burgerlijke en utiliteitsbouw in 2013 wederom zwaar getroffen. In deze branche daalde de omzet het afgelopen jaar met bijna 8 procent, maar ook in deze branche nam de omzet met ruim 1 procent toe. Hoewel de omzet in de burgerlijke en utiliteitsbouw ook in 2013 lager was dan in 2012, is onlangs bekend geworden dat de waarde van de door architecten ontvangen bouwopdrachten in het derde kwartaal van 2013 sterk was gestegen.

Groei in het vierde kwartaal
In de gespecialiseerde bouw (zoals bouwinstallatie-, sloop- en dakdekkersbedrijven), kromp de omzet het afgelopen jaar met bijna 3 procent. Deze krimp werd elk kwartaal minder en in het laatste kwartaal was er zelfs groei.

Hogere omzet
Sinds het laatste kwartaal van 2012 had een steeds groter deel van de bouwbedrijven een omzet die hoger was dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In het laatste kwartaal van 2012 waren er zelfs meer bedrijven met een stijgende omzet dan met een dalende omzet. Ook het aantal bedrijven waarvan de omzet met meer dan 20 procent steeg, nam in dat kwartaal toe. Dit aantal steeg van 26 procent naar 40 procent.