Na jaren van krimp zien werkgevers de arbeidsmarkt eindelijk weer aantrekken. Voor het eerst na zeven achtereenvolgende kwartalen geven Nederlandse werkgevers aan dat hun verwachting niet langer negatief is. Dit blijkt uit onderzoek van uitzender Manpower.

Diverse branches verwachten banengroei. Sectoren als industrie, transport, opslag en communicatie zijn positief gestemd. ‘Over de hele linie zien we een voorzichtige stabilisatie. Gelukkig wordt er in Nederland geprofiteerd van een groeiende internationale exportmarkt,’ zegt Jilko Andringa, algemeen directeur ManpowerGroup Nederland. De verwachting in de landbouw en de financiële dienstverlening is nog altijd somber. Met verwachtingen van respectievelijk -6 en -7 procent zijn deze sectoren nog ver van het landelijke gemiddelde dat nu neutraal is. ‘Hier blijkt hoe fragiel de arbeidsmarkt nog is en dat we nog een lange weg te gaan hebben. Maar als de ingeslagen tendens doorzet, kunnen we eindelijk weer gaan denken aan herstel,’ aldus Andringa.

Regionale verschillen
De verwachtingen zijn niet overal in Nederland hetzelfde. In het oosten van het land verwachten werkgevers een stijging van het aantal banen met 1 procent. In Noord-Nederland is men voor het eerst sinds een jaar uit de rode cijfers, hier wordt gedacht dat de markt de komende twee maanden blijft zoals hij is. In het zuiden en westen van het land zijn de verwachtingen nog negatief. ‘De schommelingen in de regio’s zijn kleiner ten opzichte van het vorige kwartaal, dat is gunstig. Maar je ziet duidelijk dat bepaalde groeibranches meer of juist minder vertegenwoordigd zijn in de regio’s. In het westen, waar de stemming nog somber is, kan de werkgelegenheid makkelijk weer verbeteren als de economie verder aantrekt,’ eindigt Andringa.