De Westfriese colleges van B en W hebben zijn allemaal akkoord voor de oprichting van de Werkorganisatie Westfriesland. In samenwerking met leer-werkbedrijf Op/Maat werkten de colleges een bedrijfsplan uit voor de nieuwe organisatie. Met de Werkorganisatie verbeteren de gemeenten de dienstverlening aan de werkgevers en werkzoekenden.

De Werkorganisatie Westfriesland moet duidelijkheid scheppen voor werkgevers en werkzoekenden. De werkgevers hebben straks met één herkenbare organisatie contact om zoveel mogelijk Westfriese werkzoekenden aan het werk te helpen. Dit zou beter moeten werken dan samenwerken met zeven verschillende gemeenten en Op/Maat.

Ook voeren de gemeenten op deze manier de nieuwe Participatiewet uit. Deze wet houdt in dat gemeenten meer moeten doen met minder geld. Wethouder Aart Ruppert van de gemeente Hoorn spreekt namens de Westfriese gemeenten: ’Samen kunnen we beter, efficiënter en goedkoper werken.’

Het streven is dat de Werkorganisatie op 1 januari 2015 van start gaat. De colleges zijn inmiddels akkoord, maar nu moeten de gemeenteraden nog groen licht geven voor de oprichting. In januari en februari 2014 wordt hierover besloten.