REGIO – De administratieve lasten voor middelgrote bedrijven gaan omlaag. Minister Ivo Opstelten heeft de Tweede Kamer laten weten dat deze bedrijven minder worden lastiggevallen met boekhoudkundige regels.

Daarnaast hoeven deze bedrijven geen jaarrekening door een accountant te laten opstellen. Hierop hadden de VVD en de CDA aangedrongen. Minister Opstelten staat hier positief tegenover. Voor kleinere bedrijven waren er al vrijstellingen, Opstelten komt met een wetswijziging om deze te verruimen.

Onlangs schreven VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland nog in een rapport dat overheidstoezicht op het bedrijfsleven te complex is geworden. Bedrijven zouden onnodig op de kosten worden gejaagd.  Abstracte regelgeving zou nadelige gevolgen hebben bij bedrijven die extra moeten uitgeven om te voldoen aan alle eisen. ‘Een effectieve aanpak van de kwaden mag er niet toe leiden dat de goeden daar onnodig onder lijden, ’ aldus de ondernemersorganisaties.