REGIO – Het aantal zelfstandig ondernemers dat werd toegelaten tot de schuldsanering is het afgelopen jaar gedaald met drie procent. In totaal werden er 2,5 duizend zelfstandig ondernemers toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. Dit meldt het CBS.

In totaal werden er in 2013 12,4 duizend personen toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, dit is 10 procent minder dan in 2012. De daling betrof voornamelijk particulieren.

Ondanks de huidige economische situatie is het aantal toelatingen tot de wettelijke schuldsanering voor het tweede jaar op rij gedaald. In 2012 daalde, voor het eerst sinds een paar jaar van stijging, het aantal schuldsaneringen met bijna 7 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De daling heeft te maken met economische factoren maar ook met veranderingen in de regelgeving. Sinds 2012 moeten personen eerst een schuldhulpverleningstraject bij de gemeente doorlopen, voordat ze worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringen. De gemeente bepalen de toelatingseisen, die in het algemeen de afgelopen jaren strenger zijn geworden.