We zijn in een rare tijd beland met z’n allen. Bedrijven liggen praktisch stil of zijn gesloten. Op het moment dat wij dit stukje schrijven is het in Westfriesland schoolvakantie, maar moet iedereen nog steeds zo veel mogelijk binnen blijven. Laten we hopen dat als je dit stukje leest, de eerste versoepelingen van de maatregelen zijn doorgevoerd.

De Ondernemers Club Westfriesland bestaat dit jaar 25 jaar! Reden voor een feestje! Gelukkig duurt het jaar nog lang, dus de feestelijkheden die wij in gedachte hadden voor het voorjaar verschuiven wij door naar het najaar. Uitstel maar geen afstel.

Ter ere van ons 25 jarig bestaan hebben we een aantal oud voorzitters bereid gevonden om iets schrijven over hun tijd als voorzitter bij OCW. De aftrap wordt gedaan door Jacob Avis, mede oprichter en eerste voorzitter van OCW. In de volgende edities van Westfriese Zaken lezen wij ook de verhalen van Adri Out, Richard Bot en onze huidige voorzitter Tini Worp.

Ons evenement ‘Haal meer klanten binnen’ op donderdag 12 maart kon gelukkig nog net doorgang vinden, maar alle andere plannen hadden bedacht zijn de koelkast in gegaan.

De bestuursvergaderingen gewoon doorgegaan met behulp van Zoom. En zo bedachten wij dat we geen zin hebben om tot en met september met de armen over elkaar te gaan zitten. In mei 2020 zijn wij begonnen met onze eerste 2 online events.

Ons eerste online event was op 12 mei 2020 was:  “DURF TE PITCHEN”. Via het online platform ZOOM konden 20 ondernemers om de beurt een pitch doen van 1,5 minuut. Zo leerden deze 20 ondernemers elkaar beter kennen; een mooie kans om tot zaken te komen!
Daarop volgend was ons tweede online event op dinsdagavond 26 mei, dit was een vervolgsessie  met als thema ‘DURF TE VRAGEN”. In deze online bijeenkomst gingen ondernemers met elkaar in gesprek..

Elke ondernemer kreeg de gelegenheid om specifieke zoekvragen te stellen en vragen van anderen te beantwoorden over je dienst of product. Dit bleek een uitstekende mogelijkheid om dieper in te gaan op de pitch die ondernemers hebben gehouden en elkaar wellicht zakelijk te kunnen helpen.

Oud voorzitter en oprichter Jacob Avis aan het woord:

Hoe heb je de start van OCW beleefd?                                 

Jacob vertelt: ‘In deze periode had ik behoefte aan een klankbord en verbreding van mijn professionele kring van mensen. Ik had een wijnimportbedrijf en een vertaalbureau. De wijnimport stortte in 1991 (met de 1e Golfoorlog) in en deze heb ik toen afgebouwd. Hierna startte de consultants werkzaamheden.

Ik ben gaan kijken naar wat er in de omgeving van Westfriesland aan verenigingen voor kleine bedrijven was. Een vereniging die aansloot bij mijn zakelijke activiteiten en die een meerwaarde voor mij had. Er was niet zo veel, eigenlijk alleen maar één club, de KJBH (Kleinschalige & Jonge Bedrijven Hoorn), die in beginsel op Hoorn en kleinere bedrijven was gericht  en die daar kort voor mijn 1e contact, E.O. (en omgeving) aan had toegevoegd. Ze hadden geen regelmatige bijeenkomsten, maar wel “bestuurs- bijeenkomsten” waar de leden bij konden aanschuiven.

Deze bijeenkomsten werden gehouden in het kantoor van een van de bestuursleden. Dat was in de oude LTS aan het Keern in Hoorn (waar nu het kantoorgebouw van Abovo staat). Op deze 1e kennismaking kwam het gesprek al gauw op kennis vergaren, ervaringen uitwisselen, informatiebijeenkomsten en zo nog een aantal andere zaken waar ik, en blijkens het gesprek, ook een paar andere bestuursleden behoefte aan hadden.

Ik heb toen op mij genomen om een Startplan te schrijven om zodoende de club nieuw leven in te blazen en ben daar op publicitair gebied in ondersteund door een ander nieuw lid van de club, Harrald Snater.  Een onderdeel van het plan was maandelijkse bijeenkomsten te organiseren en informatie-uitwisseling vooral door leden en specialisten te laten verzorgen. In een groter verband de belangen van Kleinschalige en Middelgrote bedrijven behartigen en de onderlinge band creëren en versterken om Business-to-Business te stimuleren.

Dat kost geld. Hoe kom je daar aan? Er werd in het Businessplan, inclusief een financiële prognose, ook een Sponsorplan gemaakt en vormgegeven. Een onderdeel van het plan was een nieuwe naam die de lading dekte en open stond voor het Westfriese bedrijfsleven.  Na wat discussie erover werd het OndernemersClub-Westfriesland. Het geheel kon medio september 1994 aan het bestuur worden aangeboden en goedgekeurd. Toen moest het worden uitgevoerd. Samen met Annemarie Smits-Schouten hebben we toen in klein comité de plannen in werkbare delen omgezet en zijn aan de gang gegaan.

Het Sponsorplan hield in: 6-8 sponsors werven voor minstens 4 jaar voor een bedrag van ƒ 4.500,- per jaar. Er werden wat brochures gemaakt waarin het nut en noodzaak van de club werd beschreven en ook het voordeel voor grotere bedrijven om sponsor te zijn. De secretaris en de voorzitter hebben toen afspraken gemaakt met een aantal sponsorbedrijven t.w.: Walgemoed Accountants, Deloitte &Touche Accountants, WIBA-relatie geschenken Heerhugowaard, VSB-Bank Hoorn, Restaurant Het Wapen van Nibbixwoud, Baas Papierwaren,  Bouwhuis Deurwaarders Kantoor. Toen de sponsoring rond was werd in november 1994 in het Sneeker Veerhuis op het Scharloo in Hoorn de oprichting van de OCW officieel gemaakt en werd dit met een lunch voor de Sponsors, bestuursleden en leden bevestigd.

In het eerste jaar zijn we in Nibbixwoud neergestreken als thuishonk. Er was daar alles wat we voor het goed draaien van de club nodig hadden. Een grote en wat kleine zalen, een bar voor het nazitten en genoeg vrije parkeerplaatsen en vrij centraal gelegen. Ook zijn we met een maandelijkse reeks informatieve bijeenkomsten gestart. We hadden de eerste jaren ieder jaar enkele stagiaires van de MBO opleiding (Horizon) in Hoorn die markt- en nader onderzoek voor ons deden.

Halverwege het eerste jaar haalden we het 250e lid binnen. Bij deze gelegenheid hebben we een cheque t.w. van ƒ 2500,- aan het Zuiderzee Museum geschonken t.b.v. de inrichting van het Specerijen- huis, waarvan de restauratie toen vrijwel voltooid was.

Ik heb met groot enthousiasme en inzet meegewerkt aan het opstarten van de OCW. Ik vind het mooi om te zien hoe nu, aardig wat jaren later, de club een eigen plek in de Westfriese Ondernemerswereld verworven heeft. Succes in de volgende jaren.’