Gewoon knettergoeie wifi!

COVID-19 overviel iedereen in maart 2020, iedereen kwam thuis te zitten en dat vroeg nog al wat van de WiFi in huis, alle kinderen met hun eigen...