REGIO – ZZP’ers zijn in 2013 voor het eerst populairder dan uitzendkrachten. In 2011 werkte nog 16% van de bedrijven met ZZP’ers, het afgelopen jaar is dit aandeel gegroeid tot 31%. Dit meldt het UWV op basis van een onderzoek naar de vraagzijde van de Nederlandse arbeidsmarkt.

Het percentage bedrijven dat zelfstandigen zonder personeel inzet is de afgelopen twee jaar verdubbeld. Vooral grote werkgevers doen een beroep op zelfstandigen. Meer dan de helft van de werkgevers huurt ZZP’ers in vanwege de flexibele personeelsvoorziening. In de meeste sectoren is dit de voornaamste reden om met ZZP’ers te werken. De agrarische sector en de overheid hebben andere redenen om ZZP’ers in te huren. In de agrarische sector worden ZZP’ers ingezet om de pieken in het productieproces op te vangen. De overheid huurt zelfstandigen veelal in vanwege hun kennis en ervaring.