REGIO – Een groot deel van de zzp’ers heeft zich niet verzekerd, maar overweegt zich wel te verzekeren. In totaal overwegen 581.000 zzp’ers een verzekering af te sluiten. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 920 zzp’ers in opdracht van Centraal Beheer Achmea.

In totaal overwegen 581.000 zzp’ers een verzekering af te sluiten, waarvan 198.000 zzp’ers een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov), 134.000 de rechtsbijstand voor bedrijven en 118.000 een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (bav). De meerderheid van de zzp’ers (57%) sluit het liefst volledig online een verzekering af, zonder tussenkomst van een adviseur of tussenpersoon.

Zzp’er is onverzekerd
Slechts 36% van de zzp’ers beschikt over rechtsbijstand voor bedrijven (rvb), 37% over een aov, 41% over een overlijdensrisico- (orv) of beroepsaansprakelijkheidsverzekering (bav) en 58% over een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (avb). Redenen om nog geen verzekering af te sluiten zijn de hoge kosten (59%), een eigen financiële buffer (32%) of de gedachte dat de zzp’er niet zoveel risico’s loopt (24%).

Zzp’er mist flexibiliteit
Vier op de tien zzp’ers denkt vóór de start van zijn bedrijf na over (het verzekeren van) risico’s die hij als ondernemer loopt. Driekwart van de zzp’ers vindt het belangrijk om zich tegen deze risico’s te verzekeren. Maar de zzp’er mist flexibiliteit, mogelijkheden voor kleine(re)budgetten, klantgerichtheid, een duidelijk en soepel acceptatiebeleid en simpliciteit bij het huidige aanbod van verzekeraars.

Collectieve aov
Een van de respondenten merkt op: ‘De zzp’er is een van de minst risicovolle groepen, maar de producten zijn daar niet naar: er gelden hoge toelatingseisen, ouderwetse opvattingen over de markt en de producten zijn disproportioneel duur.’ Bijna alle zzp’ers vinden bovendien dat zij zich moeten kunnen aansluiten bij een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering

De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een representatieve steekproef van 920 zzp’ers in Nederland en zijn bedoeld om meer informatie, kennis en transparantie te brengen voor en over de meer dan 1 miljoen.