HOORN – Anno 2014 werkt de ondernemer van nu om te leven en leeft hij om te werken. Privé en werk lopen door elkaar heen en een groot deel van de tijd wordt doorgebracht op de werkplek buitenshuis. Daarom is het belangrijk om een goede werkomgeving te hebben waar je graag tijd doorbrengt en medewerkers prettig kunnen werken. Om ondernemers die zich willen vestigen op bedrijventerrein Zevenhuis hierbij te ondersteunen, heeft het bedrijventerrein een duurzaamheidscoach aangesteld.

De duurzaamheidscoach kan de ondernemers begeleiden bij het realiseren van een kwalitatief-hoogwaardig en energiezuinig bedrijfspand. Zo geeft de duurzaamheidscoach technisch advies, zoals de toepassing van warmte- en koude opwekking, ventilatievoorziening en eventuele gezamenlijke energieopwekking. Dit alles met als uitgangspunt dat de toepassingen rendement opleveren voor zowel de ondernemer als de samenleving. Cees Groot is de duurzaamheidscoach van Zevenhuis. Inmiddels is Groot al reeds 15 jaar actief in de advisering van duurzame bouwprojecten en productieprocessen. Tevens voert hij de projectleiding uit van grootschalige duurzame energieprojecten, zoals zonneweiden, windparken en zonnepanelen op bedrijfsgebouwen. Ook is Groot aangesloten bij Duurzaam Ondernemen Noord-Holland en werkt hij samen met het Duurzaam Bouwloket.

Ondernemen op Zevenhuis
Om goed te kunnen ondernemen zijn de uitgangspunten bij de ontwikkeling van Zevenhuis, de kwaliteit van de openbare ruimte, flexibiliteit in kavelgrootte én duurzaamheid. Zo biedt Zevenhuis zowel ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid als voor multinationals. Het bedrijventerrein zal als thuishaven dienen voor bedrijven die geloven in co-creatie, ketensamenwerking en de kracht van verbindingen.