Op basis van het convenant dat is afgesloten tussen de HOC, de gemeente, de Politie en de Veiligheidsregio, coördineert en regisseert Parkmanagement Hoorn het project KVO-B op alle bedrijventerreinen in de gemeente Hoorn. Met maatregelen zoals inbraak-, overval- en brandbeveiliging wordt de veiligheid op de Hoornse bedrijventerreinen bevorderd. Met het plaatsen van een AED voor algemeen gebruik op Zevenhuis is onlangs een nieuwe stap gezet.

Door de gezamenlijke focus van alle partijen die bij dit convenant zijn betrokken, is het algehele niveau van veiligheid, orde en netheid en leefbaarheid door de jaren heen significant toegenomen. ‘Vergeleken met de start in 2012 zijn de incidentcijfers met negentig procent afgenomen. Dat is mede te danken aan het cameratoezicht van Spyke Security en de adequate opvolging door Securitas. De tweejaarlijkse schouw door de werkgroep en de niet aflatende drang om problemen gezamenlijk aan te pakken, vormen een solide basis voor de telkens opnieuw verleende accreditatie’, vertelt parkmanager Martin Beij. ‘Bijkomend voordeel is dat het KVO-B Keurmerk Veilig Ondernemen voor veel verzekeraars een reden is om de risicoprofielen op onze bedrijventerreinen naar beneden bij te stellen, wat weer lagere verzekeringspremies tot gevolg heeft.’ 

AED 24/7 bereikbaar en inzetbaar

Naast veiligheid staat de toegankelijkheid van AED’s hoog op de agenda. ‘Elke dag sterven in Nederland 35 mensen buiten het ziekenhuis aan een hartstilstand. Reanimatie met een AED binnen zes minuten vergroot de kans op overleving aanzienlijk. Daarom heeft het bestuur van Zevenhuis een AED op het bedrijventerrein geïnitieerd voor algemeen gebruik, die 24/7 bereikbaar en inzetbaar is. De kast is centraal opgehangen op het MTP-terrein en kan met een pincode worden geopend. Bij een melding van een mogelijke circulatiestilstand bij 112, stuurt de Meldkamer Ambulancezorg altijd twee ambulances naar het slachtoffer en wordt HartslagNu geactiveerd. Er wordt dan een oproep verstuurd naar een groep burgerhulpverleners in de omgeving. De burgerhulpverlener ontvangt een oproep via de HartslagNu app of via een sms. Vervolgens kan die de AED meenemen naar de locatie waar de persoon met de hartstilstand zich bevindt om hulp te verlenen’, licht Martin toe.

Dekking met AED’s vergroten

De AED op Zevenhuis is in samenwerking met Mark Hommersen van Hommersen Safety & Onderhoud gerealiseerd. Mark: ‘Ik vind het belangrijk om als ondernemer en burgerhulpverlener bij te dragen aan initiatieven die de veiligheid op de bedrijventerreinen waarborgen. Op dit moment brengen we samen met gemeente Hoorn, Parkmanagement en Monique Ploeg van HartslagNu in kaart waar de AED’s voor algemeen gebruik zich in Hoorn bevinden. Ook brengen we de zogenaamde blind spots in kaart waar die nog niet zijn. We willen ondernemers en mensen die een AED binnen hebben hangen benaderen om die ook beschikbaar te stellen voor algemeen gebruik, zodat we overal een optimale dekking met AED’s tot stand kunnen brengen.’ 

Meer informatie vindt u op: parkmanagementhoorn.nl