HOORN – Wanbetalers komen steeds vaker onder betalingen uit. Ondernemers spannen minder vaak een rechtszaak aan tegen wanbetalers, dit is onder andere te wijten aan de nieuwe, hogere tarieven van de rechtbank. ‘Ondernemers uit, met name het MKB, moeten zich van te voren goed afvragen of de kosten van een rechtzaak op zullen wegen tegen de baten. Een gerechtelijke procedure kost immers veel geld. Tevens moeten ondernemers de kans inschatten dat zij de zaak winnen, maar misschien nog wel belangrijker is de vraag of de kosten uiteindelijk wel kunnen worden verhaald op de wederpartij, voordat zij besluiten te ‘investeren’ in een rechtszaak,’ stelt Serge Hagenaar van DBO Incasso BV uit Hoorn.

De laatste twee jaar zijn de tarieven van de rechtbank meerdere malen verhoogd. Bij bijvoorbeeld een vordering van € 600,-, is het griffierrecht  op dit moment 462 euro. Daar komen nog diverse kosten bovenop. Gelijktijdig met de stijging van de tarieven, nam het aantal rechtszaken met zo’n 20 procent af. De Raad voor de Rechtspraak vindt de huidige situatie onwenselijk voor ondernemers en vraagt de politiek de tarieven te verlagen. Hierbij moet men denken aan een lager tarief voor griffierechten bij vorderingen tot € 5.000,00 of een vereenvoudigde, goedkopere, procedure.

Wanbetalers nemen risicio
‘Met de huidige hoge tarieven is het zo dat de ondernemer vaak meer geld betaalt om de procedure te voeren dan het daadwerkelijk te vorderen bedrag’ vertelt Hagenaar aan de redactie van Westfriese Zaken. ‘Daarom neemt de ondernemer het risico niet meer om een rechtspraak aan te spannen en de wanbetaler aansprakelijk te stellen. Wanbetalers nemen dan ook steeds vaker het risico de zaak zover te laten komen in de wetenschap dat de meeste procedures wegens de hoge kosten niet plaats zullen vinden. Wij zien dat deze situaties zich veelal voordoen bij het MKB, die facturen voor gemiddelde bedragen stuurt en daardoor het risico niet meer neemt om de wanbetaler aan te pakken.’

Wanbetalers volledig vermijden is volgens Hagenaar onmogelijk, deze zitten er altijd tussen.  ‘Wel kun je veel problemen voorkomen met een goed debiteurenbeleid. Alles staat en valt met een juist beleid en goede afspraken.’