Begin oktober kwam het nieuws dat één van de vier VVV-agentschappen in Hoorn, Hart van Hoorn bij het station, de deuren gaat sluiten. Zegt dit iets over de toekomst van de VVV? Is een fysieke VVV nog wel van deze tijd? En zo niet; hoe zorgen we dat toeristen in de toekomst goed geïnformeerd zijn en blijven?

De VVV is een instituut dat niet uit het straatbeeld weg te denken is. De behoefte bestaat dan ook; toeristen weten de VVV goed te vinden en blijken het persoonlijke contact daar prettig te vinden. ‘Maar het levert geen geld op’, weet Rob van Loon. In zijn winkel op het Oostereiland heeft hij een VVV informatiepunt. ‘Die dienstverlening sluit goed aan op onze andere activiteiten die wél winstgevend zijn. Maar met het geven van informatie en de verkoop van stadswandelingen alléén valt geen brood te verdienen.’

Hoorn Marketing
Toch is die toeristische informatievoorziening onmisbaar voor de stad en haar ondernemers. Iedereen lijkt het er over eens dat Hoorn veel te bieden heeft en er genoeg gebeurt om de toerist te boeien. Maar hoe ga je dat vertellen? Jan Haring van Ondernemers Stad Hoorn is één van de voortrekkers van Hoorn Marketing. ‘Het runnen van een VVV is prijzenswaardig, maar inderdaad niet winstgevend. Hoorn Marketing wil het op een andere manier gaan aanpakken. Bijvoorbeeld door stadsplattegronden beschikbaar te stellen op plekken waar toeristen in Hoorn aankomen. Maar ook door ondernemers samen te brengen en met een aantrekkelijk gezamenlijk aanbod de toerist te verleiden. Doel is natuurlijk het economisch resultaat uit het toerisme te verbeteren.’

Samenwerking
De gemeente ondersteunt Hoorn Marketing. ‘Het blijkt in de hele regio Noord-Holland niet haalbaar om VVV kantoren met subsidie in stand te houden’, vertelt Ben Tap, wethouder EZ en toerisme. ‘We juichen het toe dat ondernemers hier hun rol in nemen. Het werkt ook beter. In het verleden heeft de gemeente vaker initiatieven opgezet, maar zonder de inbreng van de ondernemer is het lastig om dingen van de grond te krijgen. Samenwerking is dé manier.’

Op de vraag of Hoorn Marketing dan het einde betekent van de lokale VVV, antwoordt Tap resoluut nee. ‘Ik hoop echt dat de VVV kan blijven bestaan, naast en samen met Hoorn Marketing. We zijn dan ook hard op zoek naar een nieuwe VVV-locatie die in plaats kan komen van Hart van Hoorn en die naast de VVV’s in het Westfries Museum, op het Oostereiland en bij het Van der Valk hotel de toeristische informatievoorziening verzorgt.’

Behoefte aan contact

Maar wat voegen Hoorn Marketing en de VVV toe aan alle informatie die de toerist heel makkelijk op internet kan vinden? ‘Als mensen eenmaal in Hoorn zijn, zoeken ze niet zoveel meer op internet. Ze lopen over straat en willen weten wat er op dat moment allemaal te doen is’, weet Rob van Loon uit ervaring. ‘De mensen die ik in mijn winkel krijg, hebben op internet voor Hoorn gekozen. Nu ze er eenmaal zijn, willen ze gewoon iemand spreken of een echte plattegrond kunnen krijgen. Die behoefte blijft bestaan, daar moet je lokaal op inspringen.’ Die stap daarvóór; de toerist naar Hoorn krijgen, daar moet het nog op te zetten DMO een rol in gaan spelen. Deze opvolger van Leasure Board is een bovenregionaal initiatief dat de toerist naar Noord-Holland boven Amsterdam moet gaan krijgen. Jan Haring en Ben Tap zien hierin dé oplossing om versnippering in initiateven tegen te gaan. Rob van Loon heeft nog wat vraagtekens. ‘Binnen de DMO ben ik bang voor de concurrentiepositie van Hoorn. Want wanneer je jezelf als regio promoot, en iedereen dezelfde aandacht krijgt, kan de toerist net zo goed naar Alkmaar gaan. Hoe onderscheid je je in dat geheel als stad? Ik denk dat je dat lokaal moet aanpakken. Een bovenregionaal initiatief kost veel geld en je weet nooit wat je er voor terug krijgt.’ Ben Tap wil de concurrentie tussen steden niet zo scherp stellen. ‘Wanneer het ergens anders regent, druppelt het in Hoorn.’ Maar hij is het met Van Loon eens dat lokale promotie belangrijk is en blijft. ‘Daar moet Hoorn Marketing voor gaan zorgen. Bovendien kun je als lokale ondernemer ook aansluiten bij DMO en je op bovenregionaal niveau onderscheiden.’

Rol VVV
De rol van de VVV is in het bovenregionale verhaal nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Naar alle waarschijnlijkheid zal de regionale VVV opgaan in de nieuwe DMO. ‘Maar de lokale VVV’s blijven als nformatiepunt gewoon bestaan’, voorspelt Ben Tap. Alleen niet als gesubsidieerde, losstaande winkels.’ De fysieke VVV blijft al met al een belangrijke rol in de informatievoorzienig aan toeristen spelen maar zal moeten worden gecombineerd met een ander concept, zoals een winkel of een museum. Daarnaast is aansluiting bij andere lokale en regionale initiatieven onvermijdelijk. De VVV zal haar positie op de toeristische markt dus steeds meer te moeten gaan delen. Maar van afstaan lijkt voorlopig geen sprake.