Collectief delen is het toverwoord

Project ETNA draait allang niet meer om een iconisch eiland voor energieopslag voor de kust van Hoorn. Het draait om samen efficiënt omgaan met energie. Zoveel mogelijk profiteren en zo min mogelijk verloren laten gaan. Dat is een uitdaging op zich. Alleen met input van íedereen op het terrein kun je succes boeken in de energietransitie.

ETNA was een iconisch project waarbij met waterkracht water wordt opgepompt op het moment dat er voldoende (zelf opgewekte) energie beschikbaar is op het terrein. Deze energie wordt opgeslagen en weer opgenomen wanneer er geen opwek capaciteit beschikbaar is. De businesscase voor dit concept kwam niet rond, maar de HOC, het Duurzaam Ondernemersloket en projectbureau Sweco hebben wél een partnership gesloten voor een vervolgtraject. Samen onderzoeken ze de behoefte aan en mogelijkheden voor projecten die bijdragen aan collectieve oplossingen voor de energietransitie van Hoorn80. Ook de gemeente Hoorn, het Ontwikkelingsbedrijf NHN en de Rabobank zijn betrokken.

Projectvoorstellen

Frits Meester, directeur van het Loket: ‘In januari waren 20 ondernemers van Hoorn80 aanwezig bij een speciale ontbijtsessie. Hierin werden ze meegenomen in de ontwikkelingen en problemen van de energietran sitie op Hoorn80. De noodzaak en bereidheid om samen in actie te komen kwam duidelijk naar voren. Nu willen we verder. Met de input die we tijdens de sessie hebben gekregen, hebben Sweco en het Loket vijf projectvoorstellen uitgewerkt voor congestiemanagement, het opschalen van de opwek van duurzame energie, een warmtenet, laadvoorzieningen voor mobiliteit en waterstofproductie in combinatie met een batterij. De volgorde waarin en de termijn waarop projecten uitgevoerd worden is afhankelijk van verschillende criteria en mogelijk koppelkansen.’

Data delen

‘Belangrijk voor het vervolg is de bereidheid van ondernemers om met ons te delen hoeveel behoefte ze hebben aan stroom en warmte en waar zij vinden waar laadpalen, accu’s of andere oplossingen zouden kunnen worden geplaatst. Hiervoor hebben we alle ondernemers op Hoorn80 een enquête gestuurd. Vooral het uitruilen van de gegevens over de energiebehoefte is voor ondernemers soms een drempel. Een optie is om via het Loket gebruik te maken van de energiemonitor van BEplus. Zo heb je snel inzichtelijk waar je behoefte ligt. Met die gegevens weten wij wat de collectieve behoefte is van Hoorn80 én hoe we daarin kunnen voorzien. Hoe meer we gezamenlijk delen; hoe meer we collectief kunnen aanpakken.’