HOORN – Woensdag 23 september wordt de toegangsweg naar bedrijventerrein De Oude Veiling tussen 9.00 en 15.00 uur afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. Volgens planning zouden de werkzaamheden dinsdag 22 september plaats geworden, maar dit is nu verplaatst naar woensdag.

Ooms Construction is op dit moment bezig met de voorbereidingen voor het maken van een horizontaal gestuurde boring onder de Dorpsstraat. De boring zal onder de Oostergouw komen, en de Dorpsstraat kruisen. Hiervoor is het nodig de in te trekken buis op het maaiveld aan elkaar te lassen. Deze buis zal vervolgens naar het boorgat moeten worden gebracht, en onder de Dorpsstraat door worden doorgetrokken.

Situatie
De buis ligt momenteel aan de westzijde van de Oostergouw tussen de Oude Veiling en de Rotonde Blokmergouw-Oostergouw, en zal over de afslag de Oude Veiling naar het boorgat worden gebracht. Hiervoor dient de afslag De Oude Veiling, vanaf de Oostergouw gedurende een aantal uren te worden afgesloten.

Overlast
In overleg met de HOC, de Brandweer en de Gemeente Hoorn is gekozen voor een oplossing waarbij zo weinig mogelijk overlast wordt veroorzaakt. De afslag De Oude Veiling zal op een werkdag tussen 09:00 en 15:00 worden afgesloten. In deze periode zullen hulpdiensten zo min mogelijk last ervaren, en de spits (ochtend en avond) worden vermeden.

Sluiproute
Verkeersregelaars zullen ter plaatse van de afgesloten afslag het verkeer de juiste kant op wijzen. Op de kruising dorpsstraat-Oostergouw zal in beide richtingen een bord worden geplaatst richting de Zwaagmergouw. Op de Dorpsstraat, ter hoogte van de afslag De Oude Veiling zal tevens voor beide richtingen een bord geplaats worden met tekst ‘Oude veiling’ inclusief richting. De gemeente zal in de uitvoeringsperiode het paaltje naar beneden laten zodat ook het vrachtverkeer doorgang kan vinden via deze route.