HOORN – De afgelopen maanden is door de initiatiefnemers hard gewerkt aan de oprichting van de Westfriese Uitdaging. Een initiatief dat het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samenbrengt met als doel een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Vanmorgen werd, onder toeziend oog van notaris Van Duin, de oprichtingsakte ondertekend.

Univé Hollands Noorden, Intermaris, Vrijwilligerspunt, Rabobank Hoorn-Midden Westfriesland en Rabobank Westfriesland-Oost hebben met elkaar de schouders onder het initiatief gezet. Vitasys en Stichting Rentree zijn aangesloten als founder, waarmee ook zij een financiële bijdrage leveren. De zeven Westfriese gemeenten hebben hun commitment afgegeven en elf bedrijven zijn inmiddels aangehaakt in een actieve rol.

Over de Westfriese Uitdaging
In Westfriesland wil de Uitdaging maatschappelijk betrokken ondernemers en non-profit organisaties met elkaar in contact brengen om maatschappelijke ‘matches’ tot stand te brengen. De Westfriese Uitdaging bemiddelt in vraag en aanbod van Materialen (spullen), Middelen (geld) en Mens­kracht (kennis, kunde, extra handen). Het gaat om het uitwisselen van vraag en aanbod – diensten en producten – waarbij beurzen gesloten blijven en alle partijen tevreden zijn over de gesloten transacties. Organisaties kunnen beter functioneren en bedrijven geven concreet invulling aan maatschappelijk betrokken ondernemen.

Landelijk
De Uitdaging is een beproefd concept dat voorziet in een structuur, waarbij met minimale inspanningen mooie matches tot stand komen. Bedrijven helpen organisaties, zonder dat dit teveel geld, tijd of menskracht kost. Dat zit in de unieke structuur en taakverdeling die oprichtster Gerda Geurtsen uit Arnhem bedacht. De Uitdaging levert een hecht netwerk op in Westfriesland waarin bedrijven en organisaties elkaar goed kunnen vinden en met steeds minder beschikbare subsidies toch veel voor elkaar krijgen. Voor bedrijven geldt dat zij een hechter netwerk opbouwen en een maatschappelijke bijdrage leveren.