REGIO – Vanaf nu kunnen winkeliers die het slachtoffer zijn geworden van een overval, ook een beroep doen op Slachtofferhulp Nederland. Hiermee wordt de samenwerking tussen private en publieke partijen uitgebreid naar samenwerking in de nazorg en opvang. Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft aan Slachtofferhulp goedkeuring verleend om haar diensten buiten de gebruikelijke doelgroep (privépersonen) aan te bieden.

Slachtofferhulp biedt de winkeliers emotionele opvang en juridische ondersteuning. De organisatie kan kijken of de getroffen winkeliers de schade vergoed kunnen krijgen en de winkeliers voorbereiden op het strafproces.

24 uur per dag, 7 dagen per week
De afgelopen maanden hebben Detailhandel Nederland en het ministerie van Veiligheid en Justitie hard gewerkt aan een totstandkoming van een ondersteuningspakket op maat. Een onderdeel hiervan is dat Slachtofferhulp Nederland 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is bij ernstige misdrijven als een overal. Buiten de kantooruren is Slachtofferhulp bereikbaar via de meldkamer van de politie.

Buit
De samenwerking tussen de partijen leidt al sinds 2010 tot een spectaculaire daling van het aantal overvallen, toch is de hulp van Slachtofferhulp Nederland nog hard nodig. Per dag worden er gemiddeld één tot twee winkeliers overvallen. De buit van een gemiddelde overval is erg laag, soms onder de 100 euro en meestal nog geen 200 euro.