De Westfriese Bedrijven Groep en het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord slaan de handen ineen met de werkgroep “Talent & Arbeidsmarkt”

De WBG werkgroep Talent & Arbeidsmarkt is gevormd om regionale initiatieven op het gebied van werken en leren samen te brengen. Samen met de lokale ondernemers worden kansrijke initiatieven opgepakt en ondersteund. Ronald Koenen, adviseur bij het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord (WSP) is als aanjager van de werkgroep aangewezen om te coördineren en te verbinden.

Veel potentieel talent

In de huidige arbeidsmarkt wordt het steeds lastiger om aan juist personeel te komen. Daar tegenover staat dat er veel werkzoekend potentieel staat te springen om aan de slag te gaan bij een van de vele bedrijven in Westfriesland. Denk aan jong talent zoals studenten of nieuwkomend talent die vanuit het buitenland naar Nederland zijn gekomen. Maar ook ervaren talent dat bereid is om om te scholen of juist talent met een arbeidsbeperking. De WBG voelt de urgentie om een stevige rol te pakken richting haar leden als het gaat om het thema werken & leren. In de werkgroep Talent & Arbeidsmarkt worden de verschillende initiatieven in kaart gebracht en in samenwerking met ondernemers, overheid en onderwijs opgepakt en ondersteund. Een triple helix (samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid) die werkt.

Een van de initiatieven die vorig jaar is omarmd door de werkgroep is de Kom Binnen bij Bedrijven Dag. “Bedoeld om bedrijven op een laagdrempelige manier in contact te brengen met talenten, inwoners of toekomstige klanten. Met veel trots openden ruim 75 bedrijven hun deuren en zijn er ruim 1800 bezoeken afgelegd,” aldus Ronald Koenen.

Samen die handschoen oppakken

Een inclusieve arbeidsmarkt en economische groei gaan hand in hand. Zowel de WBG als het WSP hebben het belang van de ondernemer voorop staan. Ze weten goed wat er leeft en speelt. “Niet meer dan logisch dat we gezamenlijk deze handschoen oppakken. Het geeft enorm veel energie! Iets wat nodig is om actuele uitdagingen op de arbeidsmarkt concreet op te pakken,” enthousiasmeert Hans Huibers.

Robin Dissels, manager van het WSP hecht veel waarde aan dergelijke samenwerkingen: ”Wij zijn dé partner voor het bedrijfsleven bij het zoeken naar oplossingen voor arbeidsmarktvraagstukken. We staan aan de basis van vele mooie verbindingen waarvan partijen de meerwaarde ondervinden.”

Omarmen

Ook dit jaar zal de werkgroep diverse initiatieven omarmen. Zo zullen met het pilotproject W&T basisschoolkinderen van groep 7 & 8 in contact worden gebracht met het technisch vakgebied. Leerkrachten worden geholpen bij het voorbereiden van een lesprogramma. En er worden bedrijfsbezoeken gecreëerd. Ook wordt ondersteuning gegeven bij Jong19. Een prachtig initiatief van Rabobank West-Friesland om ondernemerschap bij scholieren te stimuleren.

Hebt u als bedrijf ook interessante ideeën voor de arbeidsmarkt en talent? Dan kunt u contact opnemen met werkgroepcoördinator Ronald Koenen: ronald.koenen@werksaamwf.nl.