Een bloeiend bedrijfsleven geeft de economie in Westfriesland een enorme impuls. Maar hoe houd je die bedrijvigheid hier? Hoe zorg je ervoor dat bedrijven zich hier willen vestigen en hier ook blijven? Cees Brinkman van Ontwikkelingsbedrijf NHN en Paul Moerkamp van Van Overbeek buigen zich over het vestigingsklimaat.

Op vruchtbare grond is het goed groeien. Die grond is een belangrijke voorwaarde voor vestiging van bedrijven, maar er is steeds minder bedrijfsgrond beschikbaar is in Westfriesland. Paul: ‘Als bedrijfsmakelaar lopen we er dagelijks tegenaan dat er weinig gronden beschikbaar zijn in Westfriesland. Bedrijven gaan het noordelijker zoeken, zoals op Robbenplaat in Wieringerwerf, vanwege de prijskwaliteitverhouding en de voorraad. Je kunt ook naar Purmerend, maar daar ligt de grondprijs weer hoger. Het biedt zeker kansen om te kijken naar uitbreiding van de bedrijventerreinen.’

Balanceren tussen vraag en aanbod

Inwoners klagen weleens over de bedrijventerreinen, omdat ze ‘niet mooi’ zijn. Ze zijn echter wél belangrijk: meer dan 30% van de werkgelegenheid in onze regio bevindt zich op de Westfriese bedrijventerreinen. Dagelijks werken hier zo’n 27.000 mensen. Om dit te waarborgen moeten de terreinen functioneel zijn en toekomstbestendig. Paul: ‘Een goede balans tussen vraag en aanbod is belangrijk. We moeten geen overvloed aan bedrijventerreinen gaan uitgeven. Dat heeft een negatieve invloed op de vraag naar Samenwerken aan het ideale vestigingsklimaat in Westfriesland bestaande bedrijfspanden.’ Cees: ‘De kwaliteit van veel bestaand vastgoed sluit niet altijd aan op de vraag. Vooral op het gebied van duurzaamheid. Daarom is er meer vraag naar grond voor nieuwbouw. Het is daarom belangrijk dat er constant op de bestaande bedrijventerreinen geïnvesteerd blijft worden. En dat we kijken naar toekomstbestendigheid en of een terrein op termijn nog wel geschikt kan blijven voor bedrijvigheid. Kijkt daarbij naar bereikbaarheid en directe omgeving. De transformatie van verouderde bedrijventerreinen naar woningbouw, zoals bij de Gildenweg in Blokker, zou een positief effect kunnen hebben. Zo concentreer je bedrijvigheid op goed bereikbare bedrijventerreinen.’

Randvoorwaarden voor vestiging

Cees: ‘Bedrijven als Lidl en Hessing zijn in beweging. Lidl gaat verhuizen en Hessing zal een deel van de benodigde uitbreiding realiseren buiten de regio. Beide bedrijven groeien hard en richten zich op heel Nederland en Europa. De wereld is groter dan onze regio. In andere regio’s worden ze met open armen verwelkomd, terwijl hier de ruimte beperkt is. Dat betekent niet dat je nu maar overal ruimte vrij moet geven. Een gezond vestigingsklimaat is gebaat bij investeringen op handige en goede plekken; niet bij versnippering.’ Paul: ‘Het verbreden en doortrekken van de Westfrisiaweg heeft zeker bijgedragen aan een goed vestigingsklimaat. Maar je ziet dat vooral Westfriese bedrijven belangstelling tonen voor onze bedrijfsgronden. Daarvoor zitten we toch te ver van Amsterdam. Als straks Lelystad Airport geopend is, zou dat best een impuls kunnen geven aan het vestigingsklimaat, omdat Lelystad vanuit Westfriesland heel goed bereikbaar is.’

Tijd voor actie

Over 2 jaar zijn waarschijnlijk alle beschikbare gronden in de regio bezet. Paul: ‘Met een groeiend aantal inwoners heeft het vestigingsklimaat alle aandacht nodig. We moeten samen goed bereikbare bedrijventerreinen creëren.’ Cees: ‘We hebben een behoefteraming uit laten voeren rondom ruimte voor bedrijvigheid. Met de gemeenten gaan we nu kijken naar locaties die kunnen worden aangewezen als bedrijfsgrond. Het meest logisch is dat langs de A7 en de Westfrisiaweg/ N307. We moeten ook kijken naar de kwaliteit van de terreinen, de ontsluiting én de arbeidsmarkt.

Als grote distributiepartijen interesse tonen, moet je daarin samen een keuze maken en de gevolgen daarvan accepteren. Ook qua personeel. Zijn er niet genoeg arbeidskrachten in de regio, dan moeten die elders vandaan gehaald worden én ergens goed worden gehuisvest.We hebben deze mensen niet alleen vandaag en morgen nodig. We moeten de rode loper uitrollen naar de arbeidsmarkt: je kunt hier werken, maar je kunt je hier óók goed wonen en definitief vestigen!Je moet alles op orde hebben voor het ideale vestigingsklimaat.’

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM)

Optimale economische ontwikkeling draait veelal om de financiering. Er zijn gelden beschikbaar vanuit provincie, Rijk en Europa, maar diefondsen vrijmaken en op de juiste plek krijgen is in de praktijk vaak lastig. Cees: ‘Daarom wordt er nu in Noord-Holland een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij opgericht, een ROM. De ROM moet de regionale economische ontwikkeling versterken en kan ervoor zorgen dat investeringsgelden vanuit het Rijk over de regio verdeeld wordt. Hiermee komen fondsen makkelijker beschikbaar voor ondersteuning van het bedrijfsleven en te vestigen bedrijven. De ROM is een middel om financieringen te versnellen, maar samenwerking tussen bedrijfsleven, de overheid en onderwijs is cruciaal. We moeten samen stevig aan de slag.’