Het is een jubileum dat je niet zomaar voorbij wilt laten gaan. Voor Ramon Stoffer is dit juist het moment om afscheid te nemen. Na 12 ½ jaar voorzitterschap van Bedrijvengroep Wognum Nibbixwoud (BWN) en Ondernemersvereniging Wognum Nibbixwoud (OVWN) maakt hij plaats voor Hans Boukens. Maar dat betekent niet dat Ramon ondernemend Westfriesland de rug toedraait.  

Ramon Stoffer, founder van WESTFRIES GOED Makelaars en Taxateurs, is geen afwachter. ‘De toenmalige voorzitter van de OVWN, Cor Hoogland, zag dat de winkeliers en de bedrijven vaak verschillende belangen hadden. Er moest een bedrijvengedeelte komen. Toen hebben we de BWN opgericht, waar ik voorzitter van werd. Later werd ik ook voorzitter van de OVWN. Veel bedrijven kenden elkaar niet. Met bedrijfsbezoeken hebben we de synergie op gang geholpen. Tijdens de crisis was het nóg belangrijker om elkaar te helpen. En mensen hadden meer tijd voor de vereniging. We hadden een eenvoudige opzet, met twee keer per jaar een bedrijvenbezoek en ‘s zomers een barbecue. Elke bijeenkomst hadden we zo’n 70 tot 80 man. Een hechte club mensen die elkaar wist te vinden. Na de crisis valt op dat die loyaliteit wel wat wegzakt. Iedereen heeft het te druk. Ik vind dat we elkaar de bal moeten blijven toespelen, ook als het beter gaat.’

Synergie op gemeenteniveau

De bedrijvenverenigingen, KVK, LTO en de gemeente hebben de Ondernemers Federatie Medemblik (OFM) opgericht. De beste overlegstructuur die er is. De OFM praat op gemeentelijk niveau met betrokkenen en we hebben een goed overlegmodel. Hier heeft iedereen voordeel van. De partijen kennen elkaar, waardoor er veel meer begrip is. Duurzame relaties. Daar ben ik trots op. Zo ontstond ook het Ondernemersfonds. Dit gemeentebrede fonds, voor en door ondernemers, is uniek in Nederland. Een stimuleringspot voor de lokale economie, gevuld met geld uit de OZB-aanslagen. Met dit fonds financieren we hele mooie dingen, die ondernemers zelf kunnen aandragen.’

Center Parcs zonder zwembad

Na 12 ½ jaar BWN en 10 jaar OVWN wil ik ruimte maken voor een nieuwe generatie. Ik blijf voorzitter van het Ondernemersfonds en ik ben bezig met een duurzame vorm van huisvesting van arbeidsmigranten. Een soort Center Parcs, waar alles is wat ze nodig hebben. Zo hebben we voor eens en altijd een mooie oplossing voor deze belangrijke groep arbeiders en worden de woonwijken ontzien. Er zijn nog zoveel kansen!’