Inwoners, ondernemers en instellingen bewust maken, verbinden en samen laten werken aan een duurzame wereld; dat is waar Puur Hoorn voor staat. Met als doel een klimaatneutrale stad in 2040. Een prachtig streven. Het sleutelwoord hierbij is verbinding, want samen bereik je meer dan alleen.

We hebben maar één aarde en daar moeten we zuinig op zijn. Duurzaamheid is daarom een belangrijk maatschappelijk vraagstuk wat veel aandacht behoeft. Puur Hoorn zet hier op in door ervoor te zorgen dat de stad in 2040 klimaatneutraal is; de stad mag geen negatieve impact hebben op het klimaat. Alles staat in het teken van het creëren van een Duurzame stad. Charlotte Bakker, programmamanager bij Puur Hoorn, vertelt: ‘Puur Hoorn is een vier jaar durend programma dat loopt tot eind 2018 waarmee we proberen duurzaamheid onder de aandacht brengen bij de bewoners. Dat doen we door kleine initiatieven te ondersteunen en zo een vliegwieleffect te creëren. Je kunt hierbij denken aan ondersteuning van bewoners die zelf hun woningen willen verduurzamen of sportverenigingen die net een laatste zetje nodig hebben om zelfvoorzienend te kunnen zijn. De eerste jaren hebben we hier volop op ingezet, maar nu kijken we vooral naar de grote pijlers zoals energie en bouw. Dat is ook nodig om het grote vraagstuk van een klimaatneutrale stad in 2040 te halen.’

Kennis uitwisselen

Charlotte: ‘De focus van Puur Hoorn ligt nu bij een aantal grotere trajecten. We zijn bijvoorbeeld bezig om de energietransitie – Nederland van het aardgas af- in gang te zetten. Daarnaast bekijken we de mogelijkheden bij nieuwbouw en bestaande bouw om ervoor te zorgen dat mensen minder energie nodig hebben en de nodige energie op een duurzame manier kunnen opwekken. Om te beginnen willen we met een Warmte Transitie Atlas, een interactieve tool, voor de gemeente Hoorn inzichtelijk maken welke alternatieven er zijn voor aardgas. Je kunt dan denken aan biogas, warmtenetten, biothermie en all-electric oplossingen. De mogelijkheden voor verschillende wijken en zelfs gebouwen worden daarbij in kaart gebracht. Dat doen we niet alleen, maar samen met onder andere onze partners Intermaris, Liander, het Hoogheemraadschap en HVC. Ook proberen we grote warmtevragers als zwembaden, het Westfries Gasthuis en de ijsbaan erbij te betrekken.’

Energiescans

Om nog meer resultaat te kunnen behalen is Puur Hoorn ook een samenwerking aangegaan met Energieke Regio die helpt bij het verduurzamen van gebouwen. Charlotte legt uit: ‘Samen gaan we onder meer maatschappelijke instellingen, stichtingen en verenigingen benaderen. Aan de hand van een scan wordt een onafhankelijk advies gegeven hoe je een pand kunt verduurzamen. Voor bedrijven hebben we een zelfde soort traject met Energie-Coöperatie West-Friesland waarbij we bedrijven bij elkaar brengen en Energiescans kunnen aanbieden. Van alle kanten benaderen we bedrijven, instellingen en bewoners om ze aan elkaar te koppelen en samen te kijken naar de mogelijkheden voor meer duurzaamheid. De verbinding is hierbij heel belangrijk. We staan met zijn allen voor hetzelfde vraagstuk en alleen door samen te werken kunnen we elkaar verder helpen.’

Hoe verder na 2018?

Charlotte: ‘Het programma Puur Hoorn loopt tot eind 2018, maar dat betekent natuurlijk niet dat we daarna stil gaan zitten. Binnen het thema Duurzame Stad in de gemeente Hoorn wordt verder gegaan op de ingeslagen weg en blijven we de verbinding zoeken tussen partijen. Het doel is nog steeds om in 2040 klimaatneutraal te zijn. In het klimaatakkoord is opgenomen dat we landelijk in 2050 van het aardgas af willen zijn, dus in die zin zijn we als stad daarin erg vooruitstrevend. We leggen de lat net iets hoger. Of het uiteindelijk allemaal haalbaar is, moet de toekomst blijken, maar onze ambitie is er niet minder om.’

Bron: Westfriese Zaken