KOGGENLAND – De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en de winnaars zijn bekend. CDA Koggenland wist in de gemeente Koggenland de meeste stemmen te veroveren. Met zes zetels werd CDA Koggeland de grootste partij. Wat waren ook alweer de speerpunten van deze partij voor ondernemers in het verkiezingsprogramma?

CDA Koggenland wil de agrarische sector, het MKB en de ZZp’ers prioriteit geven binnen de economie van de gemeente. De partij wil de regeldruk en lasten verminderen. Daarnaast wil de partij de contacten met ondernemers uitbreiden en intensiveren. Ook streeft CDA Koggenland naar een goede woon- werkbalans.

Agrarische sector is van belang
De agrarische sector is van belang voor de bedrijvigheid in Koggenland en levert ook een bijdrage aan de werkgelegenheid, recreatie en natuurbeheer.  Een kwalitatieve inpassing in het landschap van nieuwe grote bedrijfsgebouwen is een vereiste. Het CDA Koggenland vindt dat de ruimte-voor-ruimte-regeling voor het saneren van bedrijfsgebouwen moet blijven bestaan.

Actieve medewerking
In de komende periode wordt er actief medewerking gegeven aan ondernemers om zich te vestigen in de gemeente. Deze gelegenheid wordt geboden aan startende ondernemers en ondernemers die hun bedrijf willen verhuizen naar Koggenland. 

Verruiming koopzondagen
Daarnaast is CDA Koggenland voor de verruiming van het aantal koopzondagen. Dit aantal wordt in overleg met de winkeliersmiddenstand en omwonenden vastgesteld.