Peter Timmermans is interim-directeur van Stichting Marketing Enkhuizen. Daarnaast runt hij met drie collega’s Donder & Straal een bureau in Utrecht voor merk & communicatie. Hoe kijkt hij terug maar ook vooruit na 1,5 jaar beperkingen voor toeristische ondernemers in de regio Westfriesland. Welke kansen ziet hij?

Wat zijn de gevolgen na 1,5 jaar corona voor toerisme in deze regio?

“De gevolgen na 1,5 jaar corona zijn haast niet te bevatten. Als toerist of bezoeker voelt of alles weer bijna bij het ‘oude’ is, lekker terrasjes pakken, stukje varen, fietsen, musea bezoeken… Echter ondernemers zijn emotioneel en financieel uitgeput. Sommige hebben nog aardig wat omzet weten te maken tijdens de verschillende versoepelingen, een enkeling had zelf het beste zomerseizoen ooit gedraaid. De realiteit is dat de meeste nog jaren veel last hebben van de gevolgen. Dat weer veel mogelijk is zet onze binnensteden flink onder druk. Er ontstaan veel extreme piekmomenten in de horeca, winkels en smalle straatjes van Westfriesland. De anderhalve meter moet worden gehandhaafd, maar de toenemende drukte maakt dit een flinke opgave. Dat terwijl we hetpubliek zo goed kunnen gebruiken. Ik hoor nog veel ondernemers zeggen dat het lastig ondernemen is, met constant de ‘rem’ erop.

Bij de verblijfsaccommodaties lopen de boekingen nu aardig op, ook onze Duitse gasten zijn sinds een korte tijd weer volop aan het boeken. De Nederlander lijkt nog afwachtend te zijn in hun lange zomervakantie boekingen. Die wensen een vakantie naar het buitenland. Wij als toeristische marketingorganisatie hopen dat iedereen die toch naar het buitenland gaat, niet genoeg heeft aan twee weken vakantie daar en dat we daardoor een zeer langgerekt seizoen ervoor terug krijgen. Attracties in de regio Westfriesland zijn gelukkig weer grotendeels open, met nog wat beperkingen. Zij hebben financieel ook veel te lijden gehad en nog steeds. Ondanks subsidies, donaties en tegemoetkomingen. Attracties, musea en andere activiteiten moeten het hebben van grote aantallen bezoekers door het heel jaar. Van groepsreizen, schoolreisjes en familieuitjes. Waar enkele attracties normaal ruim 25.000 kinderen per jaar ontvangen voor een schoolreisje, komen ze nu misschien maar tot een paar procent daarvan. Waar normaal al deze bezoekers een kopje koffie drinken of een souvenir meenemen, is dat door alle noodzakelijke maatregelen nihil gebleven.

Het neveneffect is ook groot. Horeca en winkeliers die nauwelijks aan goed personeel kunnen komen. Hele groepen vrijwilligers die opnieuw gemobiliseerd moeten worden, onverkochte seizoenskaarten, uitgestelde tentoonstellingen, evenementen die nog steeds geen doorgang hebben. Samenwerkingen die langzaam zijn uitgedoofd. Wegvallen van financiële reserves bij organisaties en gemeenten die normaal ruimte bieden voor culturele activiteiten… kortom de gevolgen zijn complex en nog niet goed te overzien.”

Er kan steeds meer, wat moeten de speerpunten zijn om het toerisme weer aan te laten trekken?

“Maximaal samenwerken en gezamenlijk de regio promoten. De internationale opgave is dat we samen moeten proberen bezoekers gelijk goed te verspreiden. Dus niet enkel naar de grote populaire trekpleisters en weer naar huis. Voor corona was er al sprake van over toerisme op enkele plekken, nu zien we nog hogere piekbelasting bij de publiekstrekkers en populaire recreatiegebieden. Bezoekers gaan massaal naar die ene strandopgang of naar dat ene park, terwijl er nog vele andere plekken pal naast liggen die minsten net zo mooi en leuk zijn. Iedere ondernemer kan hieraan bijdragen, vooral door samen op te trekken. Samenwerken door een gezamenlijk productaanbod, samenwerking vanuit goed gastheerschap, samenwerken in het vertellen over en het promoten van de hele regio als fantastische bestemming. Samen weer activiteiten op de been zetten.

Onze focus in de marketing ligt op het blijven versterken van de positionering en profilering van Enkhuizen en Westfriesland. Onze promotieactiviteiten zullen zich vooral richten op een jaarrond bestemming. Altijd leuk om Enkhuizen & Westfriesland te bezoeken.”

Hoe belangrijk is een regio aanpak toerisme beleid? Welke stappen zijn daarvoor nodig?

“Een sterke lokale en regionale aanpak voor toerisme is essentieel, vooral die combinatie. Zowel lokaal als regionaal zijn er meerdere beleidsstukken en initiatieven waar de toeristische ambities van de regio Westfriesland goed in naar voren komen. Ook is er aandacht voor het toeristisch herstel van de regio. Waar het grootste aandachtspunt ligt naar mijn idee is het aanvragen en vrijmaken van de bijbehorende budgetten. Een gedragen lokaal en regionaal beleid is niets zonder uitvoeringsbudget.

Gemeenten moeten onmogelijke keuzes maken binnen hun begroting, tussen bijvoorbeeld het sociaal domein of economische stimulering. Provincie en het rijk moeten hier veel steviger aan bijdragen. Ik spreek hier ook uit eigen belang natuurlijk. Onze regio verdient meer aandacht, meer promotie, een sterkere profilering, meer marketing, meer wisselgeld voor samenwerkingen. Onze regio komt misschien net tot een miljoen aan budgetten voor toeristische marketing, maar we moeten we concurreren met regio’s en steden die het tienvoudige hebben. Een sterke samenwerkende lokale en regionale aanpak is essentieel voor economisch herstel en toekomstbestendigheid. Lokale marketing organisaties zoals wij, destinatie marketingorganisatie Holland boven Amsterdam, Recron, Hiswa, Koninklijke Horeca, ondernemers verenigingen, ondernemersfondsen moeten zoveel mogelijk samenwerken. De rijksoverheid, Provincie en gemeenten kunnen hierin maximaal faciliteren, vooruitlopen, bijdragen en samenwerken voor een sterkere regio.”