REGIO – Ondanks de crisis heeft 24 procent van de MKB-bedrijven moeite om geschikt personeel te vinden. Dit geldt vooral in de productie, verkoop en commerciële functie. Dit meldt Randstad op basis van een onderzoek uitgevoerd door ReedBusiness/MarketResponse.

Veel genoemde redenen dat het juiste personeel niet wordt gevonden zijn gebrek aan werkervaring (45%), het ontbreken van de juiste instelling (25%) en een niet passende opleiding (31%).

Flexibel personeel
MKB’ers vinden het moeilijk het personeelbestand op peil te houden. Ze hebben behoefte aan flexibel personeel om zo in te kunnen spelen op pieken en dalen en de financiële risico’s te beperken. De bedrijven vinden vaste contracten namelijk een te groot risico. De MKB’ers liggen ook wakker van zaken als de werving, selectie, opleiding en ontwikkeling van personeel. Daarnaast maken ze zich zorgen om ziekteverzuim en de veranderende wet- en regelgeving.

Mismatch
Het onderzoek laat een duidelijk mismatch op de arbeidsmarkt tussen vraag en aanbod ‘Er zijn genoeg werkzoekenden, maar die passen niet goed in het plaatje van MKB-bedrijven. Ik zie dat vooral jongere en oudere werkzoekenden hierdoor de boot missen. Ze zijn net vers op de arbeidsmarkt of hebben juist te eenzijdige ervaring. Jongeren ontberen nog de gevraagde werkervaring, maar vaak dus ook de juiste opleiding. Ouderen werken vaak zo lang bij een werkgever, dat de overstap naar een andere werkgever moeilijk te maken is. Het onderzoek laat ook zien dat in de huidige economie ondernemers op zoek zijn naar flexibele inzet van personeel. Dat is niet alleen de huidige realiteit maar ook die van de toekomst. Hier zullen werkgevers en werkzoekenden zich op aan moeten passen,’ aldus Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt Randstad Nederland.