REGIO – Op dit moment maak zo’n 8 procent van de bedrijven gebruik van payrollen, maar naar verwachting groeit dit binnen enkele jaren naar maar liefst 28 procent. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek naar de huidige en toekomstige payrollmarkt in opdracht van de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) en de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).

Op dit moment worden dagelijks zo’n 90.000 personen gepayrolled, dit kan uitgroeien tot ruim 250.000. Hiermee zou de sector één van de grootste werkgevers worden. Volgens de VPO is de omzet in de Payrollmarkt op dit moment € 700 miljoen.

‘Het is goed om te zien dat de payroll-branche zich steeds verder ontwikkelt. Nu maakt één op de twaalf bedrijven gebruik van payrollen en naar verwachting wordt dat in een paar jaar één op de vier. De verwachte groei willen wij hand in hand laten gaan met goede regulering. De VPO stelt zich ten doel de payroll-branche te professionaliseren om zo het kaf van het koren te scheiden’, aldus Peter Feld, voorzitter van de VPO. ‘Uit recent onderzoek van MKB-Nederland bleek dat risico’s, kosten en administratieve lasten voor werkgevers de grootste drempel vormen om mensen in dienst te nemen. Daarom wordt steeds vaker de voorkeur gegeven aan het inschakelen van een payroll-onderneming. Het payroll-onderzoek bevestigt dat. Payroll-ondernemingen vormen dus een onmisbaar instrument om meer mensen aan het werk te helpen’, gaat hij verder.

Praktisch en strategisch
De redenen dat bedrijven overgaan tot payrollen zijn zowel strategisch als praktisch van aard, blijkt uit het onderzoek. Door de uitbesteding van operationele HR-taken kunnen de opdrachtgevers zich meer richten op de strategische aspecten. Daarnaast willen opdrachtgevers met hun personeelsbestand flexibel inspelen op veranderende (markt)omstandigheden. Praktische redenen zijn: soresmanagement inzake HR-administratie en –regelgeving en oplossingen voor het overbruggen van (tijdelijke) formatie knelpunten.