GROOTEBROEK – Negentien bedrijven aan de Industrieweg in Grootebroek houden op vrijdagmiddag 7 maart een open middag van 14.00 – 16.00 uur. De gemeente Stede Broec en de Bedrijvengroep Stede Broec willen hiermee de aandacht vestigen op de afronding van de revitalisering.

Sinds 2008 wordt er al hard gewerkt aan de opwaardering van de Centrale Zone, het bedrijvengebied dat wordt begrensd door de Raadhuislaan (inclusief de Kloet), de Florasingel, de spoorlijn (Noord) en de Stede Broecweg (Zuid). Volgens wethouder Bart Nootebos, gaat de meeste aandacht uit naar de opwaardering van de Industrieweg. ‘De Industrieweg heeft een flinke kwaliteitsimpuls gekregen door de inzet van ondernemers, de gemeente en een bijdrage van de Provincie Noord-Holland. In een periode waarin het economisch minder goed gaat, hebben wij gezamenlijk de Industrieweg toekomstperspectief gegeven. De Industrieweg is opgeknapt en verrijkt met een voetpad, nieuwe riolering en duurzame openbare verlichting. Daarnaast hebben veel (nieuwe) ondernemers geïnvesteerd in de uitstraling van hun bedrijfspand. Ook zijn er afspraken gemaakt met de ondernemers over duurzaam beheer om de Industrieweg blijvend aantrekkelijk te houden’, aldus Nootebos.

Initiatief
Om aandacht te vragen voor het resultaat, hebben de gemeente en de bedrijvengroep het idee gevat om een open middag te organiseren. Wilma Peelen, voorzitter van de Bedrijvengroep: ‘Er zitten zoveel bedrijven aan de Industrieweg gevestigd die onbekend zijn voor mensen. Nu is de kans om eens een kijkje te nemen en daarmee ook een bezoek te brengen aan de geheel gerevitaliseerde Industrieweg. Iedereen is welkom.’