HOORN – Op de Hoornse bedrijventerreinen moeten auto’s en vrachtwagens geparkeerd worden op het eigen terrein. De afspraken hierover zijn duidelijk, maar worden regelmatig met voeten getreden. Met als gevolg ergernis en parkeeroverlast voor andere bedrijven.

Vooral op de Marowijne en de Nieuwe Steen is het vaak raak, met auto’s en vrachtwagens die geparkeerd staan op de rijbaan en daarmee een vrije doorgang belemmeren. Voor parkeren langs de openbare weg op bedrijventerreinen geldt geen wettelijk verbod. Dat was aanvankelijk wel het geval, maar het verbod werd vervangen door een vrijwillige afspraak. ‘Parkeren op de openbare weg is niet volgens de afspraak die we met elkaar gemaakt hebben’, stelt HOC-voorzitter Nelleke Huisman. ‘Elke ondernemer op de bedrijventerreinen weet dat parkeren alleen is toegestaan op het eigen terrein. Er zijn echter bedrijven, waaronder enkele autobedrijven, die over onvoldoende eigen parkeerplekken beschikken en “dan maar” auto’s langs de weg zetten. Dit leidt op bedrijventerrein Westfrisia bijvoorbeeld tot veel overlast voor Lidl, dat met grote vrachtwagens ongehinderd over de Marowijne moet kunnen rijden. De Nieuwe Steen telt structureel te weinig parkeerplaatsen. Onder andere door wijzigingen bij Omring is de parkeerdruk hier de laatste tijd weliswaar afgenomen, maar parkeren buiten het eigen terrein komt nog steeds voor. De HOC pleit daarom voor herstel van het parkeerverbod langs de openbare weg op bedrijventerreinen als zich knelpunten voordoen, zoals op de Marowijne.’ Nelleke Huisman in gesprek met de Hoornse wethouder van Verkeer Samir Bashara en Nico Meester, bedrijfscontactfunctionaris bij de gemeente Hoorn.

Eigen probleem
Overleg tussen Parkmanagement en de overlastgevende bedrijven aan de Marowijne heeft tot nu toe niets opgeleverd. Een tegenargument dat sommige ondernemers hanteren, is dat zij indertijd niet méér grond konden kopen, dus dat het parkeerprobleem de schuld van de gemeente is. Volgens de gemeente is dit niet juist. Samir Bashara: ‘Te weinig parkeergelegenheid op eigen terrein is een probleem van de bedrijven zelf. Bij het ontwikkelen van de bedrijventerreinen was het de bedoeling dat bedrijven zelf parkeergarages zouden aanleggen, maar dat is niet gebeurd.’ Behalve auto’s zorgen ook – soms langdurig – geparkeerde vrachtwagens voor overlast. Nelleke Huisman: ‘Een deel van deze vrachtwagens is eigendom van de bedrijven die op de terreinen gevestigd zijn. Er wordt echter ook geparkeerd door bedrijven van elders, soms zelfs uit Amsterdam. Om te bepalen wie verantwoordelijk is voor de overlast is het noodzakelijk om een inventarisatie te maken van de herkomst van langparkeerders.’

Samenwerken
De HOC wil dat de gemeente in samenwerking met Parkmanagement het parkeerverbod gaat handhaven langs de openbare weg, op de fietsstroken en in het groen op de bedrijventerreinen. Samir Bashara: ‘Volledig handhaven is op dit moment niet mogelijk, omdat parkeren langs de openbare weg op de bedrijventerreinen niet illegaal is. Foutparkeerders zijn dus strikt genomen niet in overtreding en een parkeerverbod instellen betekent dat ook alle eigen vrachtwagens geparkeerd moeten worden op eigen terrein. Nu geldt een algehele dispensatie voor het parkeren van grote voertuigen op bedrijventerreinen. De afdeling Verkeer gaat onderzoeken of het mogelijk is om deze dispensatie in te trekken en of we kunnen handhaven op basis van gemaakte afspraken. Wat mij betreft behoort het creëren van een blauwe zone daarbij tot de opties, om bezoekers niet te duperen.’ Nico Meester: ‘De beleidsbepaling voor het parkeren van vrachtwagens is maatwerk. Buitenlandse vrachtwagens komen vaak ‘s nachts aan. Transportbedrijven moeten ervoor zorgen dat zij terecht kunnen op het eigen terrein, maar dat is niet altijd mogelijk. Bij de vestiging van een nieuw bedrijf moet goed gekeken worden naar de bijbehorende parkeerdruk. De wegprofielen van de bedrijventerreinen zijn indertijd goed bemeten, maar het autoverkeer is enorm toegenomen. Het economisch gebruik van parkeerruimte blijft hoe dan ook een dynamisch proces.’

Oplossing
Wethouder Bashara verwacht binnen afzienbare termijn een oplossing voor de parkeerproblematiek op de Hoornse bedrijventerreinen. ‘Handhaving is een deel van die oplossing, maar bedrijven moeten ook creatief zijn en samen de beschikbare ruimte beter gebruiken.’ Nelleke Huisman voegt hieraan toe dat er een aantal goede voorbeelden is van bedrijven die ruimte huren van een andere onderneming. ‘Als bedrijven elkaar tegemoet komen en bereid zijn om goede afspraken te maken, kan er veel worden opgelost zonder verboden.’