REGIO – Ondernemers hebben weer een positieve verwachting van het economisch klimaat. Dit is voor het eerst sinds de zomer van 2011. De ondernemers verwachten niet dat dat het meteen weer goed gaat met de economie, maar ze verwachten in ieder geval dat het klimaat niet zal verslechten. De stemming van de ondernemers ligt in lijn met de verwachte economische groei in 2014.

Dit en meer bleek uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) van onder andere VNO-NCW en MKB- Nederland. In het eerste kwartaal van dit jaar verwachten meer bedrijven een daling van de omzet dan een stijging, maar dit heeft te maken met het gebruikelijke seizoeneffect. Het sentiment over de omzet is positiever dan een jaar geleden.

De ondernemers zijn nog wel negatief gesteld over de werkgelegenheid. Het afgelopen kwartaal bleef bij tweederde van de bedrijven de personeelsbezetting ongewijzigd. Een kwart van de bedrijven moest afscheid nemen van mensen.