BERKHOUT – De komst van bedrijventerrein Distriport is weer een stap kleiner geworden. De projectontwikkelaars willen het omstreden grondgebied helemaal niet terugnemen van de provincie. Dit meldt het Noord-Hollands Dagblad.

De Statenfractie van de SP opperde al eerder dat alle belangen het meest gebaat zijn bij een snel einde van de plannen voor het grootschalige bedrijventerrein voor distributiebedrijven tussen Berkhout en de A7. De provincie is op dit moment nog steeds tegen wil en dank eigenaar van de grond.

Eerder verkochten ontwikkelaars De Peyler en Zeeman deze grond aan de provincie, omdat dit fiscaal aantrekkelijk was. De ontwikkelaars zouden de grond terugkopen maar kwamen in 2013 de afspraak over de prijs niet na. Hierop spande de provincie een rechtszaak aan tegen de bedrijven. Een schadeclaim van 2,3 miljoen werd bij de ontwikkelaars neergelegd, waarop deze in hoger beroep gingen.

Het college van GS laat de Statenleden nu weten dat de zaak een nieuwe wending heeft genomen. De ontwikkelaars leggen namelijk op hun beurt een schadeclaim van 2,8 miljoen bij de provincie neer. Daarnaast willen de bedrijven de grond niet meer terugkopen.

De ontwikkelaars menen dat het project Distriport niet langer uitvoerbaar is. Door het optreden van de provincie heeft het gebied ‘imagoschade’ opgelopen en haken potentieel kopers en geïnteresseerde partijen af.

Wat de provincie betreft is het nog lang niet zo ver. Zij wachten de uitspraak van de rechter deze zomer af. Ook wordt de schade opgemaakt, volgens de GS loopt deze schade op tot ruim 13 miljoen euro. Deze wil Haarlem op de ontwikkelaars verhalen. Verder is er nog een lopend onderzoek naar de behoefte aan bedrijventerreinen in de regio.