Notaris Emile von Wolzogen Kühr nam op dinsdag 28 juni in schouwburg Het Park in Hoorn afscheid van zijn actieve loopbaan. Hij was sinds 1992 aan het kantoor van Abma Schreurs verbonden, tot 1 januari 2016 notaris te Hoorn en lid van de maatschap. Per 1 januari 2016 werd hem bij Koninklijk Besluit eervol ontslag uit het ambt van notaris verleend. Vanaf die datum werkte hij als adviseur van de maatschap nog enige tijd door, maar nu heeft hij zijn carrière afgerond. Voordat het echter definitief zo ver was, moesten eerst nog vele handen worden geschud. De receptie werd, getuige de foto, zeer druk bezocht.

Tijdens die drukbezochte receptie werd Emile als een betrouwbare, hardwerkende, innovatieve en zeer betrokken collega beschouwd. Een echte ‘people manager’ die van aanpakken weet. De spilfunctie die hij binnen het bedrijf met veel plezier vervulde, was hem op het lijf geschreven.

Benoeming Martien Hofland
Waar Emile ontslag is verleend, is Martien Hofland eervol benoemd als notaris te Hoorn. Tevens is hij toegetreden tot de maatschap. Martien is sinds december 2006 werkzaam bij Abma Schreurs Advocaten Notarissen. Vakinhoudelijk houdt Martien zich voornamelijk bezig met ondernemingsrecht. Daarnaast heeft hij een brede kennis en ervaring op het gebied van zakelijk onroerend goed.